Het geheugen › Interzorg

Het geheugen › Interzorg

Het geheugen

Bij de meeste vormen van dementie spelen geheugenstoornissen een belangrijke rol. Om beter te kunnen begrijpen wat er met u aan de hand is en wat de gevolgen van dementie zijn, leggen we in het kort iets over de werking van het geheugen uit.

Wij hebben grofweg drie soorten geheugen:

  1. Zintuiglijk geheugen: als we iets horen, zien of voelen, komt dat eerst het zintuiglijk of sensorisch geheugen binnen en blijft daar hooguit vijf seconden.
  2. Kortetermijngeheugen (ook werkgeheugen genoemd): een soort tijdelijke opslagplaats die vooral bij actieve denkprocessen een rol speelt. We kunnen gemiddeld zeven dingen tegelijk in dit geheugen vasthouden.
  3. Langetermijngeheugen: om dingen te kunnen onthouden, moeten de hersenen ze van het werkgeheugen naar het langetermijngeheugen brengen. Wat we onthouden, is sterk gebonden aan de emotie die ermee gepaard ging. Gebeurtenissen met een sterke positieve of negatieve emotie, onthouden we beter. Dat geldt ook voor informatie die in de loop der tijd vaak is herhaald.

Wat gebeurt er bij dementie?

Bij de ziekte van Alzheimer is de overdracht van uw korte- naar uw langetermijngeheugen verstoord. Alle nieuwe informatie verdwijnt weer. Bij vasculaire dementie lukt het vaak nog wel om informatie in het langetermijngeheugen op te slaan, alleen is het moeilijk om dat weer naar boven te halen. U kunt er niet meer opkomen. Dingen die erg belangrijk zijn of die veel indruk op u maken, onthoudt u vaak nog wel bij deze vormen van dementie.

Naarmate de dementie vordert, raakt ook uw langetermijngeheugen aangetast. De meest recente herinneringen verdwijnen het eerst, dan de wat minder recente herinneringen en uiteindelijk herinnert u zich alleen nog gebeurtenissen uit uw vroege jeugd. Ook allerlei vaardigheden en fatsoensregels die u in de loop der jaren hebt geleerd, vergeet u. Het langetermijngeheugen is wat dat betreft net een boekenkast. De boeken die er als laatste in zijn gekomen, vallen er als eerste uit.