Verschijnselen › Interzorg

Verschijnselen › Interzorg

Verschijnselen

In het algemeen spreken we van dementie als uw verstandelijke functioneren zo sterk achteruitgaat en er zulke ernstige geheugenstoornissen optreden dat u niet meer goed kunt functioneren. Werk, sociaal leven en relaties leiden eronder. Een geheugenstoornis op zich is niet voldoende om de diagnose dementie te kunnen stellen.

Bij dementie is ook altijd sprake van een of meer van de volgende verschijnselen:

  • Verlies in oriëntatie in tijd, plaats en persoon.
  • Problemen met logisch denken, plannen en organiseren.
  • Problemen met het gebruiken en/of begrijpen van taal: afasie.
  • Problemen met het uitvoeren van alledaagse handelingen, zoals aankleden, eten en tv aanzetten: apraxie.
  • Problemen met het herkennen van voorwerpen, geluiden en geuren: agnosie.
  • Persoonlijkheidsveranderingen.
  • Psychiatrische symptomen, zoals depressie, dingen zien en horen die er niet zijn, achterdocht.
  • Gedragsveranderingen, zoals prikkelbaarheid, onverschilligheid, agressiviteit, slaapstoornissen, zwerven, seksuele ontremming, eetstoornissen en incontinentie.

Welke verschijnselen zich voordoen, is afhankelijk van de ziekte die de dementie veroorzaakt, het stadium en omgevingsfactoren. Bovendien verschilt het per persoon.