Molukse ouderen › Interzorg

Molukse ouderen

Naarmate ik ouder word, grijp ik meer terug op de Molukse normen en waarden.

Molukse ouderen

Vanuit de Molukse gemeenschap kreeg Interzorg de vraag om Molukse ouderen te ondersteunen met een woongemeenschap, waar zorg en behandeling afgestemd is op hun eigen cultuur. Interzorg besloot hieraan een bijdrage te leveren. Want onze visie op zorg is: ‘mensen ondersteunen hun eigen leven voort te zetten’. Voor ons is zorg niet alleen ‘zorgen voor’, maar vooral ‘samen leven’. Wij vinden het belangrijk dat mensen dicht bij zichzelf kunnen blijven. En dat doen we door tegemoet te komen aan de wens van Molukse ouderen: een gezamenlijke woonplek, waar zij zorg en behandeling kunnen ontvangen zoals zij dat willen. Daarom hebben we in De Slingeborgh in Assen sinds juni 2017 elf appartementen en een gezamenlijke woonkamer voor Molukse ouderen.

De appartementen zijn voor Molukse dementerende ouderen en Molukse ouderen met een lichamelijke beperking. Zij ontvangen zorg en behandeling in een omgeving die aansluit bij hun eigen cultuur. Maar wat betekent dat? Daar kan alleen de Molukse gemeenschap zelf een antwoord op geven. Bij de ontwikkeling was daarom ons uitgangspunt: de Molukse gemeenschap bepaalt, Interzorg ondersteunt.

Passend bij Molukse cultuur

Denk aan een herkenbare Molukse inrichting, de mogelijkheid om dagelijks zelf en in gezamenlijkheid vers te koken en actieve betrokkenheid van familie daarbij en bij de zorg. Maar ook aan zorgmedewerkers die kennis hebben van de Molukse geschiedenis en cultuur. Het is slechts een greep van de aspecten waarmee de Molukse woongemeenschap in De Slingeborgh zich onderscheid.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Zorgmanager Debby Tohata, via d.tohata@interzorg.nl.  Wilt u zich liever gelijk inschrijven? Dat kan via ons Klantencentrum, telefoonnummer 0800 22 33 404.

Nieuwsbrief

Hier kunt u de Nieuwsbrief van april en de  Nieuwsbrief van mei lezen.