Ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen › Interzorg

Ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen

Ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen

Voor mensen die tijdelijk extra medische zorg en toezicht nodig hebben wat thuis niet meer realiseerbaar is, beschikken wij in Anholt over twaalf kamers. De huisarts blijft in deze situatie de hoofdbehandelaar, maar Interzorg biedt de dagelijkse zorg en toezicht. De huisarts kan een beroep doen op de specialist ouderengeneeskunde en de paramedische dienst zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut. Dit kortdurende ‘eerstelijnsverblijf (ELV)’ valt onder de zorgverzekeringswet. De zorg en behandeling is gericht op herstel en terugkeer naar huis, zodat u zo snel mogelijk uw eigen leven weer voort kunt zetten.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Samen met uw huisarts maakt u de afweging waar u het beste kunt herstellen. Als dat op een van onze locaties is, ondersteunen wij u graag zodat u uw eigen leven zo snel mogelijk weer thuis voort kan zetten. Samen met uw huisarts bepaalt u hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan uw herstel, van zorg tot behandeling en van service tot begeleiding. Dagelijks vragen wij u: waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Want het gaat om u. En er is ontzettend veel mogelijk.

Samen & dicht bij uzelf

U te ondersteunen bij uw zorgvraag, daarin zijn onze medewerkers deskundig. U en uw mantelzorger zijn op uw beurt deskundig waar het gaat om de zorg die u wenst. Samen en met uw huisarts bespreken we dan ook uw situatie, wensen en mogelijkheden. Zodat u dicht bij uzelf kunt blijven. Daarbij staan vooral de mogelijkheden (van u en onze ondersteuning) op de voorgrond.

Heeft u vragen of wilt u langskomen? Bel of mail ons gerust.

0800 22 33 404
klantencentrum@interzorg.nl