Werkwijze: tot uw dienst › Interzorg

Werkwijze: tot uw dienst

Mensen die tijdelijk achteruit zijn gegaan in hun gezondheidstoestand of een bijkomende acute aandoening hebben gekregen en tijdelijk extra zorg nodig hebben kunnen bij ons terecht. Ook mensen die in het ziekenhuis uitbehandeld zijn, maar nog onvoldoende hersteld zijn om zelfstandig te wonen kunnen voor zogenoemde 'eerstelijnsverblijf' in aanmerking komen.

Tijdelijk extra zorg nodig?

Op al onze locaties is het mogelijk om te herstellen als u tijdelijk niet thuis kunt wonen. Zo ook Anholt in Assen, waar twaalf kamers beschikbaar zijn om mensen met een tijdelijke zorgvraag te ondersteunen. Anholt is afgestemd op mensen die willen revalideren en beschikt over een therapeutisch klimaat waarin alles gericht is op herstel. Het tijdelijke verblijf in Anholt is bedoeld voor mensen die tijdelijk achteruit zijn gegaan in hun gezondheidstoestand of een bijkomende acute aandoening hebben gekregen en voor een korte periode extra zorg nodig hebben. Ook mensen die in het ziekenhuis uitbehandeld zijn, maar nog onvoldoende hersteld zijn om zelfstandig te wonen kunnen hiervoor in aanmerking komen. De huisarts bepaalt of iemand in aanmerking komt en blijft ook eindverantwoordelijk voor de zorg. Doordat deze mensen nu bij Interzorg terecht kunnen voor dagelijkse zorg, kunnen zij onder behandeling blijven van hun eigen huisarts. Bovendien krijgen ze de ruimte om in een rustige zorgomgeving te herstellen.

Hoe werkt het?

De huisarts bepaalt of er sprake is van een medische opname in het kader van eerstelijns verblijf (ELV). Als de arts deze overweging maakt, kan hij of zij contact opnemen met Interzorg. Binnen kantooruren met het Klantencentrum, via 0800 22 33 404, buiten kantooruren via 0592 33 82 00.
Vanaf 1 januari 2017 valt het eerstelijns verblijf onder het eigen risico van uw zorgverzekeraar. 

Een deskundig zorgteam

In al onze locaties kunt u op elk moment van de dag een beroep doen op ons deskundig zorgteam. Bijvoorbeeld verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, psychologen, logopedisten, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, diëtisten, huishoudelijke hulpen, voedingsmedewerkers en activiteitenbegeleiders. 

"Waarmee kan ik u van dienst zijn?"

Kwaliteit van zorg is voor ieder mens anders. Daarom vragen wij u regelmatig spontaan: “Waarmee kan ik u van dienst zijn?”, “Hebben wij gedaan wat wij u hebben beloofd?” en “Hoe kunnen we het nòg beter doen?”. Zo blijven we steeds dicht bij wat voor u kwaliteit van zorg is. En leren we elkaar elke keer weer beter kennen.

U als uniek mens & onze zorg

U bent een uniek mens, met een eigen persoonlijkheid, een heel verleden en eigen kijk op het leven. Wij doen dan ook ons best om u zo goed mogelijk te leren kennen, zodat wij onze zorg, houding en contact daarop kunnen afstemmen. Het gaat in ons gezamenlijke contact dan ook niet alleen om ‘zorgen voor’ maar vooral ook om ‘samen leven’.