Ontwikkeling van dementie - Interzorg

Ontwikkeling van dementie - Interzorg

Ontwikkeling van dementie

Alle informatie vanuit de buitenwereld komt bij ons binnen via de zintuigen. De verwerking ervan gebeurt op vier niveaus in de hersenen. Deze indeling helpt bij het kunnen inschatten van het niveau waarop iemand met dementie functioneert en van de mate waarin prikkels en informatie nog kunnen worden verwerkt. Voor een goede belevingsgerichte benadering is dat inzicht van grote waarde.

Een indruk van de hersenlagen van buiten naar binnen:

  1. De buitenste (vierde) hersenlaag slaat de meest complexe prikkels op. Voorbeelden zijn geweten en medeleven, gevoel voor decorum (fatsoensbesef) en organiseren en plannen. Bij sommige vormen van dementie beginnen de problemen op dit niveau.
  2. Een laag dieper, op het derde niveau, wordt informatie nog gekoppeld aan emoties. Als dat proces door dementie wordt verstoord, ontstaat ondoordacht en spontaan gedrag, maar ook angst en ontreddering.
  3. Op het tweede niveau kunnen de hersenen nog wel prikkels herkennen en ordenen, maar dat gaat onbewust. Een vertrouwde geur of klank doet ons glimlachen en als we ongemak ervaren, gaan we roepen.
  4. In de nog diepere hersenlagen is gedrag reflexmatig aanwezig. Bewegingen, zoals lopen en slikken, verlopen automatisch. Daar hoeven we niet bij na te denken. Problemen als gevolg van dementie op dit niveau zijn bijvoorbeeld verslikken, verlamming of een toeval.