Ziektebeelden dementie - Interzorg Drenthe

Ziektebeelden dementie - Interzorg Drenthe

Ziektebeelden

Dementie kent verschillende vormen. De meest voorkomende hebben we voor u op een rij gezet en kort omschreven.

De meest voorkomende oorzaken van dementie bij ouderen zijn:

  • Ziekte van Alzheimer
  • Vasculaire dementie
  • Mengbeeld van Alzheimer en vasculaire dementie
  • Lewy Body dementie
  • Lichamelijke aandoeningen

Ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is verreweg het meest voorkomende ziektebeeld bij dementie. Het begin ligt meestal tussen het 70e en 80e levensjaar, maar ook jongere mensen kunnen erdoor worden getroffen. De ziekteverschijnselen ontwikkelen zich heel geleidelijk en worden in het begin vaak niet opgemerkt. Aard, ernst en tempo verschillen per persoon. Eerst is er verlies van het kortetermijngeheugen en van oriëntatie in tijd. Alles kost meer inspanning, het wordt moeilijker om iets nieuws aan te leren, u bent steeds meer met zichzelf bezig en uw sociaal gedrag neemt af. In een volgende fase nemen de oriëntatieproblemen verder toe. Vervolgens kunnen de eerder beschreven verschijnselen, zoals spraakproblemen en persoonlijkheidsverandering, zich voordoen. In het laatste stadium treden vaak epileptische aanvallen op. Na verloop van tijd beseft u niet meer dat u ziek bent.

Vasculaire dementie

Deze vorm van dementie wordt veroorzaakt door vaataandoeningen die het functioneren van uw hersenen beïnvloeden. Een bloedvat raakt afgesloten, waardoor dat gedeelte van de hersenen onvoldoende bloed en dus zuurstof krijgt aangevoerd. Naarmate er meer afsluitingen komen, raken uw hersenen steeds verder beschadigd en treden er verschijnselen van dementie op. Vasculaire dementie komt meestal plotseling en onverwacht en ontwikkelt zich stapsgewijs. Welke verschijnselen zich voordoen, hangt af van de plaats in de hersenen die is aangetast. Er hoeft niet direct sprake te zijn van geheugenstoornissen; problemen met taal of vertraging van het denken kunnen ook de eerste verschijnselen zijn. Goede en slechte dagen wisselen elkaar af. Nog lange tijd bent u zich bewust van deze ziekte, wat van grote invloed op uw gedrag en uw stemming kan zijn.

Mengbeeld van ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie

Bij mensen met dementie vanaf 90 jaar komen beide vormen van dementie altijd samen voor.

Lewy Body dementie

Bij deze ziekte blijven het geheugen en het vermogen om handelingen te verrichten nog lange tijd goed. Het zijn vooral aandachtstoornissen en moeite met het benoemen van dingen die het eerst opvallen. In het beginstadium treden psychotische stoornissen op. U ziet beelden die niet overeenkomen met de werkelijkheid of u hebt waandenkbeelden. Hierdoor is dementie niet altijd gemakkelijk te herkennen. De mate van dementie kan bovendien van dag tot dag sterk verschillen. In een later stadium treden, soms in geringe mate, verschijnselen op die overeenkomen met de ziekte van Parkinson.

Lichamelijke aandoeningen

Soms wordt dementie veroorzaakt door een lichamelijke aandoening, bijvoorbeeld een te traag of te snel werkende schildklier of een tekort aan bepaalde vitaminen.