Onze werkwijze: tot uw dienst - Interzorg Drenthe

Werkwijze: tot uw dienst

U moet uw leven zoveel mogelijk kunnen blijven invullen zoals u dat wilt en kunt. Daar gaat het om. Daarom gaan wij met u en uw naasten in gesprek hoe de ondersteuning er het beste uit kan komen te zien. Uiteraard speelt uw zorgindicatie daarbij een rol, maar wij kijken ook over grenzen heen.

Uw persoonlijk zorgleefplan

Wij helpen u om uw zogenaamde ‘zorgprofiel’ te vertalen naar een persoonlijk zorgleefplan, waarin staat hoe en waar u zorg en behandeling wilt ontvangen. Over de afspraken die in het zorgleefplan zijn vastgelegd, vindt minimaal twee keer per jaar een zogeheten multidisciplinair overleg plaats, met iedereen die bij uw zorg betrokken is.

Een deskundig zorgteam

In onze locaties kunt u op elk moment van de dag een beroep doen op ons deskundig zorgteam. Bijvoorbeeld verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, psychologen, logopedisten, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, diëtisten, huishoudelijke hulpen, voedingsmedewerkers en activiteitenbegeleiders. Een persoonlijk begeleider is uw vaste aanspreekpunt voor al uw wensen en vragen.

"Waarmee kan ik u van dienst zijn?"

Kwaliteit van zorg is voor ieder mens anders. Daarom vragen wij u regelmatig spontaan, maar ook structureel maandelijks: “Waarmee kan ik u van dienst zijn?”, “Hebben wij gedaan wat wij u hebben beloofd?” en “Hoe kunnen we het nòg beter doen?”. Zo blijven we steeds dicht bij wat voor u kwaliteit van zorg is. En leren we elkaar elke keer weer beter kennen.

U als uniek mens

Een lichamelijke aandoening kan ingrijpend zijn. Maar naast deze aandoening bent u ook een uniek mens, met een eigen persoonlijkheid, een heel verleden en eigen kijk op het leven. Wij doen dan ook ons best om u zo goed mogelijk te leren kennen, zodat wij onze zorg, houding en contact daarop kunnen afstemmen. Het gaat in ons gezamenlijke contact dan ook niet alleen om ‘zorgen voor’ maar vooral ook om ‘samen leven’.