Revalidatie voor ouderen met geheugenproblemen › Interzorg

Revalidatie voor ouderen met geheugenproblemen

Als u binnenkort geopereerd wordt, of als u plotseling te maken krijgt met een of meerdere lichamelijke aandoeningen die uw zelfstandigheid beperken, dan is het mogelijk om bij Interzorg Anholt in Assen te revalideren. Met revalidatie is het mogelijk om te herstellen, zodat u in uw vertrouwde woonomgeving kunt blijven wonen. Interzorg Anholt beschikt ook over tien revalidatieplaatsen voor ouderen met geheugenproblemen. Een aparte verdieping (Weidemarke) is speciaal hiervoor ingericht.

Weidemarke

De afgelopen jaren is, zowel uit onderzoek als in de praktijk, gebleken dat reguliere revalidatie niet aansluit bij ouderen met geheugenproblemen. Geheugenproblemen kunnen het revalidatieproces bemoeilijken, waardoor niet het gewenste resultaat wordt behaald. Een aangepaste omgeving geeft dan een beter resultaat. Daarom heeft Interzorg ervoor gekozen een aparte verdieping (Weidemarke) hiervoor in te richten. Ouderen met geheugenproblemen kunnen daar op een passende manier en binnen een therapeutisch klimaat in een veilige, rustige en overzichtelijke omgeving revalideren.

Het revalidatieproces

Weidemarke heeft tien revalidatieplaatsen voor ouderen met geheugenproblemen. Iedereen beschikt over een eigen kamer, er is een oefenzaal en er werken professionals die speciaal zijn opgeleid om u met deze specifieke zorgvraag te ondersteunen. De revalidatie staat volledig in het teken van teruggaan naar uw eigen bekende woonomgeving en is gericht op reeds aanwezige ‘gewoontes’ (dus uw automatismen) en het leren omgaan met nieuwe beperkingen.

Samen met uw naasten

Naasten zijn heel belangrijk bij uw revalidatie en daarom betrekken wij hen graag bij het revalidatieproces. Uiteraard altijd in overleg met u. Bijvoorbeeld om u te ondersteunen bij het handhaven van oude gewoontes of het aanleren van nieuwe. Indien nodig geven wij hen omgangs- en mobiliteitsadviezen. Als de situatie daarom vraagt bestaat de mogelijkheid om een naaste in de nacht bij u aanwezig te laten zijn.

Als u weer naar huis gaat

U kunt ook een beroep op ons doen als u weer naar huis gaat. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld advies krijgen over uw thuissituatie: de inrichting van uw huis, oefeningen om thuis te doen, etc. De specialist ouderengeneeskunde en de overige behandelaars van Interzorg geven u hierin graag advies. Ook is het mogelijk om zorg in uw eigen huis te ontvangen. Mocht dit nodig zijn, dan ondersteunen onze collega’s van Wijkzorg u graag!

Vraag de folder aan

Wilt u deze informatie nog eens rustig nalezen, vraag dan de folder aan via ons Klantencentrum, telefoonnummer 0800 22 33 404. Of klik hier om de folder gelijk te bekijken.