Thuiszorg slechtziende en blinde ouderen Drenthe - Interzorg

Zorg bij u thuis

Ook als u thuis woont en blind of slechtziend bent, kunnen wij u de helpende hand bieden.

De zorgbegeleiders van ons team Wijkzorg zijn deskundig en ervaren op het gebied van slechtziendheid en blindheid. Samen met u bespreken zij op welke manier zij u kunnen ondersteunen, zodat u zich nog prima thuis kunt redden. Om dat mogelijk te maken, kunt u ook gebruik maken van onze extra services in uw wijk. En mocht dat nodig zijn, schakelen de medewerkers van Wijkzorg extra hulp in van een expertmedewerker.

Advies van onze expertmedewerker

Of u nu thuis woont of in een willekeurig andere woongemeenschap (anders dan Hendrik Kok): vanuit het expertisecentrum Hendrik Kok kunnen wij u en uw naasten ondersteunen met advies, begeleiding en training. Vaak zijn de oplossingen voor uw probleem praktisch van aard en makkelijk toe te passen. Maar we adviseren ook over interieuraanpassingen of de inzet van hulpmiddelen. Bovendien ondersteunen we u bij het aanleren van vaardigheden. Wij werken daarin liefst zoveel samen met uw omgeving: mantelzorgers, huisarts en eventueel andere zorgaanbieders. Zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven leven.

Dagbesteding in Rolde

Woont u niet in Hendrik Kok maar heeft u wel behoefte aan een vorm van dagbesteding, afgestemd op het niet (goed) kunnen zien? Dan bent u in Hendrik Kok van harte welkom.
Op alle doordeweekse dagen wordt een gevarieerd programma geboden, begeleid door gespecialiseerde medewerkers en vrijwilligers. Dit kan in groeps- of individueel verband, net waar u behoefte aan heeft. Er worden spelletjes gedaan, u kunt deelnemen aan handwerken, zingen of gymnastiek en er wordt samen de krant gelezen. Om slechts een paar voorbeelden uit het rijke assortiment te noemen.
De meerwaarde van deze activiteiten is tevens, zo is elke keer weer te merken, dat deelnemers met elkaar ervaringen en tips uitwisselen. De kracht van lotgenotencontact blijkt net zo belangrijk als de kundigheid van de medewerkers.

Wilt u meer weten over de dagbesteding? Neemt u dan contact op met het Serviceloket van Hendrik Kok op (0592) 24 20 20 of met ons Klantencentrum.