Werkwijze: tot uw dienst - Interzorg Drenthe

Werkwijze: tot uw dienst

U moet uw leven zoveel mogelijk kunnen blijven invullen zoals u dat wilt en kunt. Daar gaat het om. Daarom gaan wij met u en uw naasten in gesprek hoe de ondersteuning er het beste uit kan komen te zien. Uiteraard speelt uw zorgindicatie daarbij een rol, maar wij kijken ook over grenzen heen.

Expertisecentrum

Interzorg is gespecialiseerd in zorg voor slechtziende of blinde ouderen. Of u nu thuis woont, in een appartement bij Hendrik Kok of in een andere woonomgeving. Wij vinden het belangrijk dat u zo lang mogelijk uw eigen leven voort kunt zetten zoals u dat wilt. Om dat voor elkaar te krijgen, werken onze expertisemedewerker, de zorgteams, het team Passende dagbesteding en alle andere disciplines nauw met elkaar samen. Onze medewerkers zijn specifiek opgeleid om mensen met een visuele beperking te ondersteunen. Door onze ervaring weten we hoe belangrijk duidelijke communicatie is. Daarover maken we afspraken met u, hoe u graag wil dat we met u omgaan: bijvoorbeeld dat we onze naam noemen bij binnenkomst, de tafel elke dag op dezelfde manier dekken en we bijgeluiden in de omgeving minimaliseren. Naast alle kennis die we zelf hebben, werken we ook nauw samen met bijvoorbeeld oogartsen van het ziekenhuis in Assen en met expertisecentrum Visio. 

Uw persoonlijk zorgleefplan

Wij helpen u om uw zogenaamde ‘zorgprofiel’ te vertalen naar een persoonlijk zorgleefplan, waarin staat hoe en waar u zorg en behandeling wilt ontvangen. Over de afspraken die in het zorgleefplan zijn vastgelegd, vindt minimaal twee keer per jaar een zogeheten multidisciplinair overleg plaats, met u, uw naasten en alle professionals die bij uw zorg betrokken zijn.

Een deskundig zorgteam

Als u kiest voor wonen in Hendrik Kok, beschikt u over een eigen appartement en kunt u op elk moment van de dag een beroep doen op een deskundig zorgteam. Een persoonlijk begeleider is uw vaste aanspreekpunt voor al uw wensen en vragen. Zij of hij bespreekt regelmatig met u uw wensen en behoeften. Dagelijks, maar in ieder geval maandelijks. Op basis van het contact met u, biedt het zorgteam de zorg en behandeling die u nodig heeft.
Daarnaast kunt u gebruikmaken van ons expertisecentrum. Daarin zijn onder andere specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten, geestelijk verzorgers en diëtisten werkzaam. Op afspraak komt bovendien een optometrist bij u langs.

"Waarmee kan ik u van dienst zijn?"

Kwaliteit van zorg is voor ieder mens anders. Daarom vragen wij u regelmatig spontaan, maar ook structureel maandelijks: “Waarmee kan ik u van dienst zijn?”, “Hebben wij gedaan wat wij u hebben beloofd?” en “Hoe kunnen we het nòg beter doen?”. Zo blijven we steeds dicht bij wat voor u kwaliteit van zorg is. En leren we elkaar elke keer weer beter kennen.

U als uniek mens & onze zorg

Blind of slechtziend zijn is ingrijpend. Maar naast deze beperking bent u ook een uniek mens, met een eigen persoonlijkheid, een heel verleden en eigen kijk op het leven. Wij doen dan ook ons best om u zo goed mogelijk te leren kennen, zodat wij onze zorg, houding en contact daarop kunnen afstemmen. Het gaat in ons gezamenlijke contact dan ook niet alleen om ‘zorgen voor’ maar vooral ook om ‘samen leven’.