Ergotherapie › Interzorg

Ergotherapie › Interzorg

Ergotherapie

Kunt u niet meer koken, omdat u de volgorde van de handelingen niet goed meer weet? Of heeft uw partner dementie, waardoor samen thuis wonen veel problemen oplevert? Neem dan eens contact op met de ergotherapeut. Wij kunnen u helpen bij het oplossen van problemen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, werkzaamheden of bezigheden.

Wat kunnen wij voor u doen?

De ergotherapeut bekijkt samen met u bekijken welke dagelijkse handelingen problemen opleveren. Vervolgens wordt er samen met u gezocht naar een oplossing om uw zelfredzaamheid te vergroten. Als u bijvoorbeeld problemen heeft met aankleden, wordt er gekeken naar een mogelijkheid waarop u uzelf wel weer kunt aankleden.
De ergotherapeut geeft u adviezen, trainingen en begeleiding op het gebied van zelfverzorging, mobiliteit, hobby’s, woningaanpassing en hulpmiddelen. Bij een advies hoort een training en begeleiding. Er wordt samen praktisch geoefend, zodat u zelf kunt ervaren of het advies ook werkt. Voor iedere cliënt wordt een individueel behandelplan gemaakt. Elke cliënt heeft immers zijn of haar eigen specifieke aandoening en behoeftes.

 

Werkwijze

In een gesprek met de ergotherapeut bespreekt u wat voor u belangrijk is om te functioneren en wat daarbij de belemmeringen zijn die u ondervindt. Verder kan er een gesprek met een verzorger of mantelzorger plaatsvinden. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van u en uw omgeving om uw leven zo in te richten zoals u dit wilt. Hiervoor wordt gezamenlijk een behandelplan opgesteld.

Vergoeding

De eerste tien uur ergotherapie worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Soms worden ook extra sessies vergoed. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het aanvullende pakket dat u heeft afgesloten. Het is mogelijk dat de kosten van de ergotherapeut onder uw eigen risico vallen. Informatie hierover kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.