Logopedie › Interzorg

Logopedie

Heeft u last van slikproblemen? Of heeft u moeite met het vinden van de juiste woorden? Neem dan eens contact op met de logopedisten van INNBalanZ. Wij bieden ondersteuning bij u aan huis bij slikproblemen of communicatieve problemen als gevolg van niet aangeboren hersenletsel.

Wat kunnen wij voor u doen?

Als u slik- of communicatieproblemen heeft, dan kunnen wij u helpen. Wij doen samen met u een aantal oefeningen, wat uw klachten kan verminderen. In sommige gevallen kunnen uw klachten zelfs helemaal verdwijnen. U kunt contact met ons opnemen als u één van onderstaande punten herkent.

Eten / slikken

 • eten en/of drinken kost moeite
 • het lukt niet om goed te kauwen
 • slikken is pijnlijk
 • vaak hoesten tijdens/na het eten of drinken
 • regelmatig verslikken
 • ongewild speekselverlies

Communicatie

 • moeite om de juiste woorden te vinden
 • vaak 'over woorden struikelen'
 • andere woorden zeggen dan u bedoelt
 • anderen niet goed kunnen verstaan of begrijpen
 • moeite hebben met goed lezen en juist schrijven

Met betrekking tot de slikproblemen adviseren wij u op het gebied van hulpmiddelen, aanpassingen in consistenties en/of het gebruik van compensatietechnieken om het eten / drinken veilig te laten verlopen. Eventueel werken wij daarin samen met de diëtist.
Als het gaat om communicatieproblemen, onderzoeken wij uw (on)mogelijkheden en zorgen voor een communicatieadvies en zo nodig passende begeleiding en/of behandeling. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de specifieke therapiewijze Speech Music Therapy for Aphasia (SMTA).

Vergoeding

Logopedie is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Het is mogelijk dat de kosten van de logopedist onder uw eigen risico vallen. Informatie hierover kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.