Keurmerk PREZO voor alle locaties & Wijkzorg › Interzorg

Keurmerk PREZO voor alle locaties & Wijkzorg

Kwaliteit van leven centraal

Het is een veelgehoorde wens in Nederland: de ouderenzorg moet beter. Interzorg laat zien dat dit ook daadwerkelijk kan. Immers: de kwaliteit van de zorg, behandeling, service en wonen moet hoogwaardig zijn. Met die kwaliteitsverbetering zijn wij dagelijks intensief bezig. Daarvoor gebruiken we het PREZO-kwaliteitssysteem.

Gouden & zilveren keurmerk

Dit kwaliteitssysteem helpt ons te sturen op verantwoorde zorg en ondernemerschap, op de verschillende zorgdomein. Maar behalve een systeem is het vooral een dagelijkse manier van werken geworden, waarin de cliënt centraal staat. De vraag ‘Waar kunnen we u mee van dienst zijn?’ is illustratief voor die benadering.
Alle locaties en Wijkzorg van Interzorg hebben inmiddels het gerespecteerde PREZO-keurmerk behaald. De locaties De Hullen & De Slingeborgh behaalden het zilveren keurmerk, de overige locaties en Wijkzorg dragen het gouden keurmerk.
Om de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening op een hoog niveau te houden en waar mogelijk nog verder uit te bouwen, worden binnen alle locaties en Wijkzorg regelmatig audits (onafhankelijke controles) uitgevoerd.

Wat is PREZO?

PREZO staat voor PREstatie Zorg. Dit is het kwaliteitssysteem dat speciaal is ontwikkeld voor de zorgsector. Een PREZO-kwaliteitssysteem ondersteunt organisaties en professionals bij het behalen van prestaties gericht op interne kwaliteitsverbetering en vanuit cliëntenperspectief. Kwaliteit van leven staat daarbij steeds centraal.
De organisaties die bij Perspekt (de organisatie achter PREZO) een keurmerk behaald hebben, worden opgenomen in het keurmerkregister. Dit register en meer informatie over het keurmerk vindt u op www.perspekt.nu.