Cliëntenraad › Interzorg

Cliëntenraad › Interzorg

Cliëntenraad

Anholt heeft een Cliëntenraad die is samengesteld uit cliënten en hun vertegenwoordigers. Zij zijn er om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Anholt te behartigen. Zij signaleren wat beter of anders kan en geven van daaruit de Raad van Bestuur advies. Daarnaast worden ze regelmatig door de organisatie betrokken om mee te denken over beleid en praktische zaken.

Uw inbreng is van waarde

Er is in de cliëntenraad behoefte aan verscheidenheid aan kennis om in alle veranderingen binnen de zorg mee te blijven gaan. Wilt u een bijdrage leveren aan het doel van de cliëntenraad? Vertel het ons! Wij nodigen u dan graag uit om vrijblijvend één van de volgende bijeenkomsten bij te wonen en de sfeer te proeven van ons werk.

De Cliëntenraad van Anholt bestaat uit de volgende leden:

  • Mevrouw Van Herk (voorzitter)
  • De heer Korf (secretaris)
  • Mevrouw Kaspers-van der Spoel
  • De heer Prins
  • Mevrouw Schuiling
  • De heer De Vries

Contact

U kunt contact met de cliëntenraad opnemen via c.anholt@interzorg.nl.