Waarmee kunnen we u van dienst zijn? › Interzorg

Dat ik bepaalde dingen niet meer zelf kan, dat is wel eens frustrerend. Toch kan ik straks naar huis met wat hulp. Want hier heb ik geleerd wat ik allemaal nog wél kan. Daar ben ik al heel dankbaar voor.

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Als u in Anholt komt kennismaken, (tijdelijk) wonen of voor dagbehandeling, is dit altijd één van onze eerste vragen. En we stellen hem daarna met enige regelmaat. Want uw leven voort te zetten zoals u dat wilt, daar helpen we u graag bij. U bepaalt hoe wij daaraan een bijdrage kunnen leveren, van zorg tot behandeling en van service tot begeleiding. Dat doen we graag, met u en uw omgeving. En daarin is veel mogelijk.

Kennismaking & persoonlijk begeleider

Wanneer u (tijdelijk of permanent) in één van de appartementen van Anholt komt wonen, zorgen wij voor een prettige introductie en maakt u kennis met de zorgmanager van de afdeling, de locatiemanager en het zorgteam. Iemand die u ook snel zult ontmoeten, is uw persoonlijk begeleider. Hij of zij werkt op de afdeling en is uw directe aanspreekpunt: deze begeleider onderhoudt het dagelijks contact met u en uw naasten en behartigt uw belangen binnen Anholt.

Uw persoonlijk zorgleefplan

Wij helpen u om uw zogenaamde ‘zorgprofiel’ te vertalen naar een persoonlijk zorgleefplan. Daarin staat hoe en waar u zorg en behandeling wilt ontvangen. De afspraken die in dit plan staan, zijn leidend voor de manier waarop wij u ondersteunen en zorg verlenen. Minimaal twee keer per jaar zit iedereen die bij uw zorg betrokken is om tafel, om het zorgleefplan te evalueren en waar nodig bij te stellen. Uiteraard zijn uw behoeften en wensen daarin bepalend.

Een deskundig zorgteam

In Anholt kunt u op elk moment van de dag een beroep doen op ons deskundig zorgteam. Dat team wordt onder andere gevormd door de verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, diëtisten, huishoudelijke hulpen, voedingsmedewerkers en medewerkers Passende Dagbesteding. Deze mensen geven samen met u invulling aan uw persoonlijk zorgleefplan.  Wilt u meer weten over bijvoorbeeld onze fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologische ondersteuning of advies van een diëtist? Kijkt u dan eens op deze pagina van INNBalanZ.

Praktische zaken

Wij denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. Maar uiteraard is er ook wet- & regelgeving waar we ons aan moeten houden. Een aantal praktische zaken is daarom goed en prettig voor u om te weten wanneer wij – u, uw naasten en de medewerkers van Interzorg – met elkaar gaan samenwerken. Al deze informatie vindt u in dit overzichtsdocument.