Waarmee kunnen we u van dienst zijn? › Interzorg

Wanneer onze kinderen langs komen, helpen ze regelmatig mee met activiteiten en koffie schenken. Daar wordt zo’n bezoek nog leuker van.

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Als u in De Slingeborgh komt kennismaken, (tijdelijk) wonen of voor dagopvang, is dit altijd één van onze eerste vragen. En we stellen hem daarna met enige regelmaat. Want uw leven voort te zetten zoals u dat wilt, daar helpen we u graag bij. U bepaalt hoe wij daaraan een bijdrage kunnen leveren, van zorg tot behandeling en van service tot begeleiding. Dat doen we graag, met u en uw omgeving. En daarin is veel mogelijk.

Kennismaking & persoonlijk begeleider

Wanneer u (permanent of voor kortdurende opvang) in één van de appartementen van De Slingeborgh komt wonen, zorgen wij voor een prettige introductie en maakt u kennis met de zorgmanager van de afdeling, de locatiemanager en het zorgteam. Iemand die u ook snel zult ontmoeten, is uw persoonlijk begeleider. Hij of zij werkt op de afdeling en is uw directe aanspreekpunt: deze begeleider onderhoudt het dagelijks contact met u en uw naasten en behartigt uw belangen binnen De Hoprank.

Uw persoonlijk leefplan

Wij helpen u om uw zogenaamde ‘zorgprofiel’ te vertalen naar een persoonlijk zorgleefplan. Daarin staat hoe en waar u zorg en behandeling wilt ontvangen. De afspraken die in dit plan staan, zijn leidend voor de manier waarop wij u ondersteunen en zorg verlenen. Minimaal twee keer per jaar zit iedereen die bij uw zorg betrokken is om tafel, om het zorgleefplan te evalueren en waar nodig bij te stellen. Uiteraard zijn uw behoeften en wensen daarin bepalend en betrekken wij ook uw naasten – waar gewenst en relevant – hierbij.

Een deskundig zorgteam

In De Slingeborgh kunt u op elk moment van de dag een beroep doen op ons deskundig zorgteam. Dat team wordt onder andere gevormd door de verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers, huishoudelijke hulpen, voedingsmedewerkers en medewerkers Passende Dagbesteding. Deze mensen geven samen met u invulling aan uw persoonlijk zorgleefplan. 
Wilt u meer weten over bijvoorbeeld onze fysiotherapie, logopedie, psychologische ondersteuning of advies van een diëtist? Kijkt u dan eens op deze pagina van INNBalanZ.

Samen in De Slingeborgh

Als u of uw partner steeds meer zorg nodig heeft, is mantelzorg of thuiszorg niet altijd meer voldoende. Verhuizen naar een zorgcentrum is dan soms onvermijdelijk. Maar als slechts een van u een zorgindicatie daarvoor heeft, betekent dat vaak dat u niet meer samen kunt wonen. Hier in De Slingeborgh kan dat wel. Bij ons zijn ook partners van harte welkom, met of zonder zorgvraag. Voor alle informatie en vragen hierover kunt u terecht bij ons Klantencentrum.

Praktische zaken

Wij denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. Maar uiteraard is er ook wet- & regelgeving waar we ons aan moeten houden. Een aantal praktische zaken is daarom goed en prettig voor u om te weten wanneer wij – u, uw naasten en de medewerkers van Interzorg – met elkaar gaan samenwerken. Al deze informatie vindt u in dit overzichtsdocument.