Waarmee kunnen we u van dienst zijn? › Interzorg

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Samen hebben we mijn appartement ingericht. Daar had één van de medewerkers speciaal een maquette voor gemaakt. Nee, ik heb nog geen probleem gehad dat ze hier niet konden oplossen.

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Als u in Hendrik Kok komt kennismaken, voor advies, om te wonen of voor dagbesteding, is dit altijd één van onze eerste vragen. En we stellen hem daarna met enige regelmaat. Want uw leven voort te zetten zoals u dat wilt, daar helpen we u graag bij. U bepaalt hoe wij daaraan een bijdrage kunnen leveren, van zorg tot behandeling en van service tot begeleiding. Dat doen we graag, met u en uw omgeving. En daarin is veel mogelijk.

Kennismaking & persoonlijk begeleider

Wanneer u in één van de appartementen van Hendrik Kok komt wonen, zorgen wij voor een prettige introductie en maakt u kennis met de zorgmanager van de afdeling, de locatiemanager en het zorgteam. Iemand die u ook snel zult ontmoeten, is uw persoonlijk begeleider. Hij of zij werkt op de afdeling en is uw directe aanspreekpunt: deze begeleider onderhoudt het dagelijks contact met u en uw naasten en behartigt uw belangen binnen Hendrik Kok.
Heeft u een visuele beperking, dan maakt u tevens kennis met onze visueel auditieve specialist. Deze wil graag weten hoe u met uw visuele beperking kunt en zou willen omgaan. Onze ervaring is dat met training en hulpmiddelen vaak meer mogelijk is dan onze bewoners zelf hadden gedacht.

Uw persoonlijk zorgleefplan

Wij helpen u om uw zogenaamde ‘zorgprofiel’ te vertalen naar een persoonlijk zorgleefplan, waarin staat hoe en waar u zorg en behandeling wilt ontvangen. Over de afspraken die in het zorgleefplan zijn vastgelegd, vindt minimaal twee keer per jaar een zogeheten multidisciplinair overleg plaats, met iedereen die bij uw zorg betrokken is.

Een deskundig zorgteam

In Hendrik Kok kunt u op elk moment van de dag een beroep doen op ons deskundig zorgteam. Dat team wordt onder ander gevormd door de verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, psychologen, logopedisten, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, diëtisten, huishoudelijke hulpen, voedingsmedewerkers en medewerkers Passende Dagbesteding. Deze mensen geven samen met u invulling aan uw persoonlijk zorgleefplan.  Wilt u meer weten over bijvoorbeeld onze fysiotherapie, logopedie, psychologische ondersteuning of advies van een diëtist? Kijkt u dan eens op deze pagina van INNBalanZ.

Daarnaast kunnen de mensen die blind of slechtziend zijn een beroep doen op een optometrist en op ons expertisecentrum. Dit expertisecentrum is gespecialiseerd in het geven van advies, begeleiding en training als het gaat om het op een goede manier omgaan met een visuele beperking.

Praktische zaken

Wij denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. Maar uiteraard is er ook wet- & regelgeving waar we ons aan moeten houden. Een aantal praktische zaken is daarom goed en prettig voor u om te weten wanneer wij – u, uw naasten en de medewerkers van Interzorg – met elkaar gaan samenwerken. Al deze informatie vindt u in dit overzichtsdocument.