Nieuw Graswijk: zorg voor (relatief) jonge mensen | Interzorg, Assen

Nieuw Graswijk: zorg voor (relatief) jonge mensen | Interzorg, Assen

Nieuw Graswijk

Nieuw Graswijk

Specifieke zorg, aan de rand van bos & centrum

Tegen het bos, aan de rand van het centrum van Assen, ligt woonzorg- en expertisecentrum Nieuw Graswijk.

Een modern appartementencomplex waar specifieke vormen van wonen, zorg, behandeling en service worden geboden aan relatief jonge mensen. Alles is dan ook op hen afgestemd en zodanig ingericht dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

 

Nieuw Graswijk

(0592) 30 47 55

Post en bezoek
Juniperusplantsoen 29
9401 RL Assen

In Nieuw Graswijk kunt u terecht:

  • wanneer u zorg nodig heeft vanwege niet-aangeboren hersenletsel;
  • als u te maken krijgt met dementie op jongere leeftijd en thuis wonen niet meer gaat;
  • voor een kortdurende opname bij een vorm of vermoeden van dementie;
  • voor dagbehandeling wanneer u te maken heeft met dementie en thuis woont.

Op deze gebieden staan gespecialiseerde teams en medewerkers tot uw dienst. Of het nu gaat om basisondersteuning of intensieve zorg. Dat u zich in goede handen weet en zich thuis voelt, daar gaat het ons om.