Certe & Interzorg verbinden zich aan elkaar › Interzorg

Certe & Interzorg verbinden zich aan elkaar

maandag 23 juli 2018

Interzorg Noord-Nederland en Certe – in het bijzonder Certe Trombosedienst – werken al jaren nauw en structureel samen. De één biedt zorg en behandeling aan cliënten, de ander levert medische diagnostiek en advies en is gespecialiseerd in antistollingszorg. Op dat snijvlak vinden zij elkaar. Waarom deze samenwerking niet een officieel karakter geven, om zo een nog betere basis te hebben voor gezamenlijke kwaliteit van zorg?

Het antwoord op die vraag werd op 1 juli formeel bekrachtigd met het ondertekenen van een convenant tussen beide organisaties. Daarmee verbinden beide zich voor minimaal drie jaar aan elkaar.

Kwaliteit van zorg door samenwerking

In hun samenwerking is in de afgelopen jaren al veel gewerkt aan de kwaliteit van zorg en meer efficiëntie. Zo zijn het de doktersassistenten van Interzorg die bloed prikken bij ‘hun’ cliënten. Een bekend gezicht wordt doorgaans ervaren als erg prettig. Omdat de bode van Certe de monsters op vaste momenten ophalen, is het voor de doktersassistenten mogelijk hun werkwijze daar goed op aan te passen. De resultaten van de meting, de eventuele bijzonderheden en de doseervoorstellen worden via een Keten Informatie Systeem (KIS) uitgewisseld. Certe en Interzorg hebben beide beveiligd toegang tot dit systeem.

Een werkwijze die gestroomlijnd, veilig en voor iedereen prettig is gebleken.

Jaarlijkse bijscholing & audit

Om de gezamenlijke kwaliteit op peil te houden, krijgen de doktersassistentes van Interzorg eens per jaar bijscholing van Certe, zodat ze bekwaam blijven in de handelingen die ze uitvoeren.
Daarnaast voert Certe eens per jaar een audit uit binnen Interzorg om te beoordelen hoe het proces verloopt en waar mogelijk nog ruimte voor verbetering is.

Voortzetting

Kortom: de ondertekening op 1 juli betekent vooral een voortzetting van de gezamenlijke dienstverlening, een continu werken aan kwaliteitsverbetering én een versteviging van de onderlinge samenwerking. Een samenwerking overigens waarbij aangetekend mag worden dat de doktersassistenten daarin een centrale rol spelen. In de aanloop naar dit convenant én structureel.

Astrid-Odile de Visser (Raad van Bestuur Interzorg) en Harjan van Dam (Raad van Bestuur Certe) zetten hun handtekening onder de formele samenwerking tussen hun beide organisaties.