Cliënten Promens Care assisteren Interzorg De Hoprank in Peize › Interzorg

Cliënten Promens Care assisteren Interzorg De Hoprank in Peize

dinsdag 20 september 2016

De behoefte aan maatschappelijke participatie en nauwe samenwerking met andere organisaties heeft in Peize de zorgorganisaties Promens Care en Interzorg bij elkaar gebracht. Sinds het voorjaar van 2016 werken vier cliënten met een verstandelijke beperking en afstand tot de arbeidsmarkt in De Hoprank in Peize. De vier cliënten wonen in de Promens Care woonvoorziening Peize aan het Zuivelplein.

Zinvol werk voor cliënten

Vanuit Promens Care hebben Gonda Aalfs, locatiehoofd woonvoorziening Peize en Bea Dijk, begeleider Hertenkamp Roden eind 2015 een oriënterend gesprek gevoerd met de locatiemanager van Interzorg De Hoprank, Ria Nijnuis. De vraag die op tafel lag was of de twee organisaties maatschappelijk iets voor elkaar zouden kunnen betekenen. Gonda: "De uitkomst was positief waarna we zijn gaan kijken op welke manier we dit konden vormgeven. Medewerkers vanuit de beide organisaties en locaties hebben een plan bedacht en zijn aan de slag gegaan."

Ria Nijnuis: "Onze medewerkers waren meteen enthousiast over de ideeën om de cliënten van Promens Care ons te laten ondersteunen op het terrein van voeding en huishouden. Ook onze cliëntenraad stond positief tegenover de samenwerking. We vinden het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn bij mensen in onze omgeving."

Assisteren bij de voeding en huishouding

Voor de cliënten van Promens Care betekent de samenwerking vooral dat ze werk doen waar ze voldoening uit halen. Terwijl de medewerkers van De Hoprank extra hulp krijgen bij hun dagelijkse werk om cliënten te ondersteunen hun eigen leven voort te zetten. Drie ochtenden in de week lopen de cliënten met de voedingsassistenten of in de huishouding mee. Ze delen het ontbijt uit aan de cliënten van Interzorg, serveren koffie of maken de keuken schoon. Ze helpen medewerkers van Interzorg met het schoonmaken van de appartementen zoals stoffen en stofzuigen, doen een afwasje of wassen de ramen. De cliënt werkt altijd samen met een medewerker van Interzorg. Ria Nijnuis: "Cliënten van De Hoprank vinden het heel gezellig. De cliënten van Promens Care helpen ons met extra handen, maar dragen ook bij aan een fijne sfeer."

Begeleiding vanuit Promens Care

De cliënten worden door de begeleiders van Promens Care begeleid tijdens het werk in De Hoprank. Begeleiders van de woonvoorziening Peize en de werk-dagbestedingslocatie de Hertenkamp zijn verantwoordelijk voor de onderlinge ondersteuning. Tijdens de begeleiding wordt gelet op hoe de cliënten het werk uitvoeren, hoe het contact tussen de cliënt en de medewerker en cliënten van De Hoprank verloopt enzovoort. Wanneer medewerkers van De Hoprank vragen hebben over bijvoorbeeld de benadering van de cliënten kunnen ook zij terugvallen op de begeleider van Promens Care. Gonda: "Wij zijn heel blij met de open houding van de medewerkers van De Hoprank. Zij maken het mede mogelijk dat onze cliënten met hen mogen werken en van hen mogen leren."