Dagopvang De Sloep op volle kracht vooruit! › Interzorg

Dagopvang De Sloep op volle kracht vooruit! › Interzorg

Dagopvang De Sloep op volle kracht vooruit!

maandag 24 oktober 2011

Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar dagopvang “De Sloep”, onderdeel van Interzorg Wijkzorg, locatie De Driemaster in Smilde.

Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar dagopvang “De Sloep”, onderdeel van Interzorg Wijkzorg, locatie De Driemaster in Smilde.

Wat is dagopvang?

Dagopvang De Sloep is vijf dagen per week geopend en biedt u de mogelijkheid om één of meerdere dagen per week, samen met een groep leeftijdsgenoten een gevarieerd dagprogramma te volgen.

Voor wie:

De dagopvang is bestemd voor ouderen die lichamelijk achter uitgaan, met als gevolg dat het dagelijkse leven een probleem wordt. Ook ouderen die vanwege lichamelijke beperkingen belangstelling hebben voor meer sociale contacten hebben of thuis niet meer tot een zinvolle dagbesteding kunnen komen, kunnen gebruik maken van een brede activiteitenaanbod.
Door het bieden van gezamenlijke activiteiten wordt gewerkt aan het behoud van zelfstandigheid.
Ons doel is om zelfstandig wonen langer mogelijk te maken.
Wilt u van de dagopvang gebruik maken, dan hebt u een geldig indicatie besluit nodig.
 

Wanneer:

Maandag tot en met vrijdag -vanaf 9.45-16.00 uur- krijgt u begeleiding van de professionele medewerkers dagopvang. Zij worden ondersteund door betrokken vrijwilligers.

We beginnen de dag met een lekker kopje koffie en vertellen elkaar dagelijkse belevenissen. ’s Middags wordt een prima warme maaltijd geserveerd.
Verdere activiteiten kunnen variëren van o.a. bingo, sjoelen, bloemschikken, tot het maken van een uitstapje.

Wilt u nadere informatie over de dagopvang De Sloep of hebt u vragen m.b.t. de indicatie, dan kunt u contact opnemen met de teamleider van Interzorg Wijkzorg, afdeling dagopvang Heleen Rozema. Telefoonnummer 0592-39 42 30 of 06-22 28 67 82