Dagopvang Peize bestaat 5 jaar! › Interzorg

Dagopvang Peize bestaat 5 jaar!

maandag 24 oktober 2011

Dagopvang “De Hoprank” in Peize viert op zaterdag 29 oktober 2011, tijdens de Hoprank markt, een 5 jarig lustrum. Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar onze dagopvang en sinds kort zijn we daarom 5 dagen per week geopend.

Dagopvang “De Hoprank” in Peize viert op zaterdag 29 oktober 2011, tijdens de Hoprank markt, een 5 jarig lustrum. Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar onze dagopvang en sinds kort zijn we daarom 5 dagen per week geopend.  

Wat is dagopvang?

Dagopvang Peize, biedt u de mogelijkheid om één of meerdere dagen per week, samen met een groep leeftijdsgenoten een gevarieerd dagprogramma te volgen.

Voor wie:

De dagopvang is bestemd voor ouderen in de gemeente Noordenveld en omgeving die lichamelijk achteruitgaan, met als gevolg dat het dagelijkse leven een probleem wordt. Ook ouderen die vanwege lichamelijke beperkingen belangstelling hebben voor meer sociale contacten hebben of thuis niet meer tot een zinvolle dagbesteding kunnen komen, kunnen gebruik maken van een brede activiteitenaanbod.
Door het bieden van gezamenlijke activiteiten wordt gewerkt aan het behoud van zelfstandigheid.
Ons doel is om zelfstandig wonen langer mogelijk te maken.
Wilt u van de dagopvang gebruik maken, dan hebt u een indicatie besluit nodig.

Wanneer:

Maandag tot en met vrijdag -vanaf 9.00-16.00 uur- krijgt u begeleiding van de professionele medewerkers dagopvang. Zij worden ondersteund door betrokken vrijwilligers.

We beginnen de dag met een lekker kopje koffie en vertellen elkaar dagelijkse belevenissen. ’s Middags wordt een prima warme maaltijd geserveerd.
Verdere activiteiten kunnen variëren van o.a. bingo, sjoelen, bloemschikken, tot het maken van een uitstapje.

Hoprank markt: een begrip in Peize!

Zorgcentrum De Hoprank houdt op zaterdag 29 oktober a.s. vanaf 13.00 uur weer haar jaarlijkse Hoprank markt waarbij iedereen van harte welkom is.
Ook is er open huis van de dagopvang, waarbij u om 13.30, 14.30 en 15.30 uur een rondleiding kunt krijgen.

Wilt u nadere informatie over de dagopvang Peize of hebt u vragen m.b.t. de indicatie, dan kunt u contact opnemen met de teamleider van Interzorg Wijkzorg, afdeling dagopvang Heleen Rozema. Telefoonnummer 0592-39 42 30 of 06-22 28 67 82