Zorg in Midden-Drenthe verbindt zich onder 'Samen Zorg' › Interzorg

Zorg in Midden-Drenthe verbindt zich onder 'Samen Zorg'

woensdag 26 september 2018

Regionale zorginstellingen, huisartsen en de gemeenten Assen en Midden-Drenthe ondertekenen vandaag (woensdag 26 september) een overeenkomst van het Netwerk Samen Zorg Assen. Het is de bedoeling dat huisartsen, wijkverpleegkundigen, verpleeghuiszorg, welzijnswerkers van de gemeenten en het ziekenhuis hun werkprocessen veel meer op elkaar gaan afstemmen.

24/7 adequate zorg

Samen Zorg wil 24 uur per dag adequate zorg geven aan ouderen die nog zelfstandig thuis wonen. Het is de bedoeling dat huisartsen, wijkverpleegkundigen, verpleeghuiszorg, welzijnswerkers van de gemeenten en het ziekenhuis hun werkprocessen veel meer op elkaar gaan afstemmen. Dat moet er toe leiden dat chronisch zieke ouderen niet onnodig op de spoedeisende hulp en daarna in het ziekenhuis belanden als ze bijvoorbeeld veel meer gebaat zijn bij ondersteuning van een wijkverpleegkundige of een tijdelijke opname in een verpleeghuis.

Noodzaak

Er heerst een absolute noodzaak om de zorg rond ouderen beter te regelen. De groep kwetsbare ouderen groeit. Op dit moment is 12 procent van de bevolking in de regio Assen 75 jaar en ouder. In 2040 is dat 22 procent. Het netwerk moet er voor zorgen dat het contact tussen de dienstdoende huisarts en de wijkverpleegkundige, het ziekenhuis en de verpleeghuizen voornamelijk in de avond en nacht sterk wordt verbeterd. Daarmee kan worden voorkomen dat ziekenhuisbedden onnodig bezet worden. Belangrijkste is uiteraard het welbevinden van de patiënt: snel de juiste zorg bieden staat voorop.

 

Soortgelijke initiatieven

Rond de ziekenhuizen in Emmen en Hoogeveen komen  soortgelijke initiatieven op gang. "In Drenthe wonen 450.000 mensen. We moeten samen regelen dat zij ook in de toekomst optimale zorg krijgen”, vindt Van der Kolk, projectleider bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.