Dorpsgesprek: 'Goed ouder worden in Peize' › Interzorg

Dorpsgesprek: 'Goed ouder worden in Peize'

dinsdag 30 juni 2015

Samen de ouderenzorg vorm geven

Goed ouder worden in Peize, hoe moet dat eruit zien? Op 11 juni zaten bijna 100 mensen met elkaar om tafel in Café Boonstra om het daar eens over te hebben. Een zogenaamd ‘dorpsgesprek’, geïnitieerd door Interzorg, Woonborg en de Kenniscoöperatie. Allen waren zij onder de indruk van de gemeenschapszin die er bestaat binnen Peize.

De bijeenkomst in het kort

Wat kwam er aan bod? Even een korte samenvatting. De ruim 100 aanwezige betrokkenen - dorpsbewoners (ook vanuit de omstreken van Peize), professionals en anderen - bogen zich over dé grote vraag: De ouderenzorg verandert. Niet meer alles wordt vergoed en zelfredzaamheid wordt gevraagd. We willen wèl zo prettig mogelijk ouder kunnen worden.  Hoe kunnen we dit organiseren als dorp?

Deze vraag werd 'opgeknipt' in een aantal thema's, we zetten ze nog even voor u op een rij:

  • Zware zorg: wat kunnen burgers zelf (informele zorg) en wat moet door professionals worden gedaan?
  • Wonen voor ouderen met een zware zorgvraag: individueel (thuis) of collectief (zorgcentrum)? Zijn er tussenvormen?
  • Dagactiviteiten voor zeer kwetsbare ouderen: wat zijn de wensen en wat kan de gemeenschap doen?
  • Voorzieningen: de zorgcentra zullen in de toekomst minder voorzieningen (winkeltje, kapsalon, restaurant etc.) bieden. Wat zijn de kansen voor lokale ondernemers?
  • Veiligheid: hoe kunnen we als gemeenschap een goede balans creëren tussen vrijheid en veiligheid voor zeer kwetsbare ouderen?

De gesprekken hierover, leverden een veelheid aan ideeën op. Wat te denken van buurthulp, een 'oppasopa', de last van mantelzorgers verminderen door dagactiviteiten in het dorp, nieuwe woonvormen en meer gebruik maken van de kennis en kunde van ouderen? Alles wat binnen uw en alle andere 'tafelgesprekken' naar voren kwam, is gebundeld in een presentatie. Deze vindt u hier. Ook is er een mooi beeldverslag van de avond, te bekijken door op deze link te klikken.

Hoe nu verder?

Dat is natuurlijk de volgende belangrijke vraag. Nu is het aan de dorpsgemeenschap – aan de bewoners en professionals – om hier verder vorm aan te geven. Wethouder Alssema omschreef het bij de afsluiting op een mooie manier: "Ik geloof in de mogelijkheden in Peize en deze avond was daarvoor een mooie impuls."

De impuls van die avond, zou het niet mooi zijn wanneer die vanuit de gemeenschap wordt voortgezet, handen en voeten gegeven? Daarbij kan en moet iedereen die deel uitmaakt van de gemeenschap zijn eigen rol pakken als burger, ondernemer, gemeente, vrijwilligersorganisatie, welzijnswerker, zorgverzekeraar, woningcorporatie, zorgprofessional etc. Dat is niet een kwestie van 'vandaag beginnen, morgen klaar'. Het is een doorlopend proces en een proces dat samenwerking vraagt. Waarbij de bal nu ligt binnen de gemeenschap zelf, bij ons allemaal dus.

Een aantal mensen heeft ook aangegeven zich daarvoor verder te willen inzetten. Hoe dat vorm gaat krijgen, hangt natuurlijk af van de situatie. Ieder onderdeel van de gemeenschap, iedere organisatie heeft daar zijn eigen werkwijze voor. Wij als Interzorg (en dan met name De Hoprank) hebben bijvoorbeeld heel veel nuttige informatie gekregen. Heel concreet gaan we die de komende tijd gebruiken om te bepalen welke zorg/behandeling en huisvesting we de zeer kwetsbare ouderen in Peize in de toekomst kunnen aanbieden. Daarbij willen we ook graag de mensen die zich 11 juni hebben aangemeld voor een soort van 'denktank' in een vervolgstadium inzetten om onze koers verder vorm te geven en mee te denken. Maar ook anderen die willen meedenken zijn van harte uitgenodigd. Want goede ouderenzorg, dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.