IGZ positief over hygiëne en infectiepreventie Interzorg › Interzorg

IGZ positief over hygiëne en infectiepreventie Interzorg › Interzorg

IGZ positief over hygiëne en infectiepreventie Interzorg

maandag 17 maart 2014

Vanaf 9 maart 2014 staat Interzorg niet langer onder verscherpt toezicht. Het afgelopen half jaar heeft Interzorg hard gewerkt aan hygiëne en infectiepreventie binnen de organisatie. Interzorg is blij dat de inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar aanleiding van recente bezoeken aan een aantal locaties concludeert dat de inspanningen hebben geloond.

In september 2013 constateerde de inspectie dat naast de al ingezette verbetermaatregelen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie bij Interzorg nog aanvullende acties nodig waren. Daarom heeft Interzorg de afgelopen maanden extra verbeteracties goed voorbereid, geïmplementeerd en geborgd in de organisatie. Dat is gelukt dankzij de enorme inzet van alle medewerkers en vrijwilligers. Interzorg is er trots op dat de hygiëne en infectiepreventie in alle Interzorglocaties op orde is.

Hogere eisen ouderenzorg

Ook in de toekomst blijft Interzorg investeren in het verbeteren van kwaliteit van zorg. Interzorg richt zich in toenemende mate op zwaardere zorg en behandeling. Juist deze groep cliënten is kwetsbaar voor infecties. Voor Interzorg is een goede hygiëne en infectiepreventie daarom van groot belang. Ook vragen cliënten steeds meer om keuzevrijheid en kwaliteit. Dit alles stelt hogere eisen aan de zorg die geleverd wordt. Interzorg ervaart het als een toegevoegde waarde dat de inspectie daarbij extra kritisch meekijkt.