Informatiebijeenkomst nieuwbouw De Hoprank groot succes! › Interzorg

Informatiebijeenkomst nieuwbouw De Hoprank groot succes!

vrijdag 9 februari 2018

Dinsdagavond 6 februari organiseerden we voor cliënten van De Hoprank en hun naasten een informatiebijeenkomst over de nieuwbouw. De opkomst was overweldigend en samen met alle aanwezigen hebben we op een interactieve manier ideeën uitgewisseld en opgeschreven. Met deze input gaat een architect aan de slag om een plan van eisen op te stellen. In een vervolgbijeenkomst werken we verder met deze input. Een vruchtbare, gezellige maar bovendien een verbindende bijeenkomst!

Nieuwbouw

We kiezen heel bewust om ook in de toekomst in Peize mensen te ondersteunen hun eigen leven voort te zetten met zorg en behandeling. Dit betekent dat zowel mensen thuis als mensen met intensieve zorgvragen op Interzorg kunnen blijven rekenen. Het huidige gebouw is echter verouderd en nieuwbouw is vereist om aan de vraag van cliënten te kunnen blijven voldoen. Interzorg probeert de nieuwbouw zo te realiseren, dat cliënten in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen totdat het nieuwe pand gereed is. De nieuwbouw zal starten in 2019, nadat een bestemmingsplanwijziging is vastgesteld.

60 appartementen

In het nieuwe gebouw kan Interzorg straks 60 cliënten ondersteunen met zorg en behandeling. Interzorg gaat samen met Roosdom Tijhuis en de gemeente Noordenveld een goede stedenbouwkundige invulling opzetten welke recht doet aan de cultuurhistorische aspecten van de locatie. In april vorig jaar zijn cliënten en hun naasten voor de eerste keer geïnformeerd over de voorgenomen plannen. De komende tijd staat in het teken van het verder uitwerken hiervan. Dat wil Interzorg zoveel mogelijk samen doen met cliënten, naasten, omwonenden en andere betrokkenen. Ook de komende tijd zullen zij daarom regelmatig uitgenodigd worden voor een bijeenkomst. Mede op basis van hun input wordt een plan van eisen opgesteld, dat uiteindelijk leidt tot een ontwerp. Zodra deze ontwerpfase afgerond is en het definitieve ontwerp is vastgesteld, zullen de benodigde vergunningen aangevraagd worden.