Interzorg afasiekoor nu voor iedereen › Interzorg

Interzorg afasiekoor nu voor iedereen

maandag 28 augustus 2017

Al acht jaar kent Interzorg een afasiekoor voor cliënten van locatie Anholt die moeite hebben met taal. Hoeveel moeite het spreken ook kost, zingen lukt vaak wel. Zingen verbetert het taalgebruik en de ademhaling en het vergroot het zelfvertrouwen in het eigen stemgeluid. Daarnaast ervaren de leden van het koor het lotgenotencontact als zeer prettig. Voldoende reden om het koor ook open te stellen voor mensen die geen cliënt zijn bij Interzorg. Het afasiekoor komt elke dinsdagochtend samen, van 10.30 tot 12.00 uur in Anholt in het centrum van Assen.

Het koor wordt begeleid door muziekspecialist Willem Fledderus en logopediste Sandra Koornstra-Oosterhof en enkele enthousiaste en bekwame vrijwilligers. Willem Fledderus: “Goed kunnen zingen is niet belangrijk. Maar affiniteit met ritme, muziek en zang wel. Het gaat om plezier maken met elkaar. Als het zingen niet lukt, kunnen mensen ook neuriën.”  Het koor bestaat uit twaalf personen.

Kosten en aanmelden

Iedereen kan zich aanmelden voor het afasiekoor. De kosten zijn €10,- per keer, inclusief een kopje koffie of thee. In veel gevallen worden deze kosten vergoed door de zorgverzekeraar. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of om zich aan te melden, contact opnemen met Willem Fledderus of Sandra Koornstra, via w.fledderus@interzorg.nl of s.koornstra-oosterhof@interzorg.nl.

Wat is afasie?

Afasie is een taalstoornis vanwege een hersenbeschadiging, als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte of een ongeluk. Hierbij kunnen verschillende taalproblemen optreden, zoals het verwisselen van klanken, taalbegripsproblemen of woordvindingsmoeilijkheden. Hierdoor wordt het spreken bemoeilijkt. Door te zingen kan het spreken vaak makkelijker op gang komen. In Nederland hebben ongeveer 30.000 mensen afasie, in de meeste gevallen als gevolg van een beroerte. Het type en de ernst van de afasie variëren sterk.