Interzorg Anholt: Eerste locatie voor project De kloof overbrugd! › Interzorg

Interzorg Anholt: Eerste locatie voor project De kloof overbrugd!

maandag 26 november 2012

Het succesvolle project ‘De kloof overbrugd’ gaat alweer haar zesde jaargang in. Naast Interzorg Nieuw Graswijk doet dit jaar Anholt voor het eerst hieraan mee. Maar liefst 21 VMBO leerlingen, van het CS Vincent van Gogh afdeling Salland, maken samen met de ouderen een persoonlijk levensalbum. Voor hen is het helemaal spannend. De leerlingen zitten in hun examenjaar en dit project telt mee voor het schoolexamen.

Project De kloof overbrugd in Vries, vorig jaar.
Project De kloof overbrugd in Vries, vorig jaar.

Voor Nieuw Graswijk is het project niet meer nieuw. Zij doet al voor de vierde keer mee. Gerda Marx (medewerker Recreatie & Ontspanning: “Het voor mij de eerste keer dat ik dit project mag begeleiden. Op school krijgen de leerlingen les over veroudering en dementie. Ook leren zij interviewtechnieken. Meteen kunnen ze de theorie in de praktijk brengen door samen met zijn of haar oudere een persoonlijk levenboek te maken.”

Vanuit Anholt is Carla Gorter, ook werkzaam bij de afdeling Recreatie en Ontspanning, verantwoordelijk voor de begeleiding. “We h ebben al drie bijeenkomsten op zitten. Telkens zien wij de band tussen de leerling en de oudere versterken. Leerlingen zijn ook heel zorgzaam naar de ouderen. Echt heel mooi om dit van dichtbij mee te maken.”
Op dinsdag 18 en woensdag 19 december 2012 presenteren de leerlingen het levensalbum dat zij samen hebben gemaakt.

Interzorg

’De Kloof overbrugd’ past binnen de visie en missie van Interzorg om cliënten betekenisvol te laten beleven en dicht bij jezelf te blijven. Interzorg werkt op deze manier al meerdere keren samen met het Vincent van Gogh. De resultaten zijn erg positief, Interzorg waardeert vooral de persoonlijke aandacht die cliënten ontvangen. In veel gevallen ontstaat een echte vriendschap tussen leerling en cliënt.

Over Anholt en Nieuw Graswijk

Interzorg is een zorgorganisatie met negen locaties in Noord- en Midden Drenthe. Een van de locaties is Anholt. Anholt is dichtbij het centrum van Assen gevestigd. Anholt vervult in toenemende mate een centrumfunctie voor de wijk. Met een Plaza, bestaande uit een restaurant, bruincafé, lees- en internethoek en een buffet, een kapsalon, en verschillende activiteitenruimtes staat Anholt midden in de Asser samenleving. In Anholt vinden cliënten verschillende vormen van zorg, revalidatie en behandeling, service en wonen onder één dak. Op deze manier kunnen cliënten zolang mogelijk, ook als de zorgbehoefte verandert, in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.
Een andere locatie is Nieuw Graswijk. Nieuw Graswijk biedt psychogeriatrische zorg en behandeling aan cliënten met dementie op jongere leeftijd en aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Voor een aparte voorziening voor deze groep cliënten heeft Interzorg heel bewust gekozen. Het zorg-, woon- en leefklimaat is volledig afgestemd op de levensfase waarin de cliënten verkeren. Op de afdeling Observatie kunnen jongeren en ouderen met gedragsproblemen tijdelijk opgenomen worden.