Interzorg Anholt: nu ook voor revaliderende ouderen met geheugenproblemen › Interzorg

Interzorg Anholt: nu ook voor revaliderende ouderen met geheugenproblemen

dinsdag 14 februari 2017

Sinds januari 2017 beschikt Interzorg Anholt in Assen over tien kamers voor mensen met geheugenproblemen die willen revalideren. Uit zowel onderzoek als in de praktijk blijkt dat reguliere revalidatie niet aansluit bij ouderen met geheugenproblemen. Een aangepaste omgeving geeft een beter resultaat. Daarom heeft Interzorg een aparte verdieping (Weidemarke) specifiek ingericht voor deze mensen. Ouderen met geheugenproblemen kunnen daar revalideren in een veilige, rustige en overzichtelijke omgeving.

Locatiemanager Bert Vos: "In het Noorden van het land zijn tot nu toe nog maar weinig specifieke mogelijkheden voor deze groep mensen, terwijl daar wel duidelijk behoefte aan is. Succesvol revalideren vraagt bij ouderen met geheugenproblemen een andere manier van werken. Daarom hebben wij in Weidemarke in Anholt tien kamers daarvoor gereserveerd." Iedereen beschikt over een eigen kamer, er is een oefenzaal en er werken professionals die speciaal zijn opgeleid om mensen met deze specifieke zorgvraag te ondersteunen. De revalidatie is gericht op reeds aanwezige ‘gewoontes’ (automatismen) en het leren omgaan met nieuwe beperkingen. De zorg en behandeling staat volledig in het teken van herstellen en terugkeer naar de vertrouwde woonomgeving, zodat mensen thuis zo snel mogelijk hun eigen leven weer kunnen voortzetten.

Samen met naasten

Naasten zijn heel belangrijk bij revalideren en daarom betrekt Interzorg hen graag bij het revalidatieproces. Uiteraard altijd in overleg met cliënten en hun naasten zelf. Zo kunnen familieleden ondersteunen bij het handhaven van oude gewoontes of het aanleren van nieuwe. Indien nodig krijgen zij omgangs- en mobiliteitsadviezen. Als de situatie daarom vraagt, bestaat bovendien de mogelijkheid om de partner of andere naaste in de nacht aanwezig te laten zijn.

Ook thuis

Mensen kunnen ook een beroep op Interzorg doen als zij weer naar huis gaan. Interzorg denkt graag mee over de mogelijkheden. Zo is het mogelijk om advies te krijgen over de thuissituatie: de inrichting van het huis, oefeningen om thuis te doen, etc. De specialist ouderengeneeskunde en de overige behandelaars van Interzorg geven graag advies. Ook is het mogelijk om zorg en behandeling thuis te ontvangen via Interzorg Wijkzorg of INNBalanZ.

Meer informatie?

Wilt u meer weten, of heeft u specifieke vragen over revalidatiezorg binnen Interzorg Anholt? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met ons Klantencentrum via: 0800 22 33 404 (gratis), via e-mail: klantencentrum@interzorg.nl of klik hier voor meer informatie op de website.

Alles nog eens op uw gemak nalezen? Klik dan hier voor de folder: Revalidatie voor ouderen met geheugenproblemen.