Interzorg De Slingeborgh: ook voor Molukse ouderen › Interzorg

Interzorg De Slingeborgh: ook voor Molukse ouderen

donderdag 16 maart 2017

Met ingang van 1 juni 2017 is er binnen Interzorg De Slingeborgh in Assen een woongemeenschap voor Molukse ouderen. Een initiatief voortkomend uit een vraag van de Molukse gemeenschap. Zij vroegen Interzorg eind vorig jaar naar de mogelijkheid van zorg en behandeling, specifiek afgestemd op de Molukse cultuur. Op de begane grond in De Slingeborgh geeft Interzorg daar nu gehoor aan met tien appartementen voor dementerende Molukse ouderen en Molukse ouderen met een lichamelijke beperking.

Zorgmanager van De Slingeborgh Nathalie Mulderij: "Toen de Molukse gemeenschap ons eind vorig jaar benaderde met de vraag of Interzorg kan ondersteunen met een woongemeenschap, waar zorg en behandeling afgestemd is op hun eigen cultuur, gingen bij ons alle radertjes draaien. Een dergelijke vraag past namelijk heel goed bij onze visie dat we cliënten willen ondersteunen hun eigen leven voort te zetten We besloten daarom al snel om hieraan een bijdrage te leveren. Wel onder een voorwaarde: de Molukse gemeenschap bepaalt, Interzorg ondersteunt."

Kenmerkend voor Molukse cultuur

Interzorg is in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap om antwoord te krijgen op vragen als: ‘Hoe kan de zorg en behandeling afgestemd worden op de Molukse cultuur?’, ‘Hoe richten we ruimtes in, passend bij de Molukse cultuur?’, ‘Wat betekent dit voor facilitaire zaken als eten en drinken?’ en ‘Hoe betrekken we familie en vrijwilligers bij de zorg voor Molukse ouderen?’. Hiervoor zijn verschillende werkgroepjes opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap en medewerkers van Interzorg. Donderdagavond 20 april is er een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden.

Elkaar leren kennen

Voor de zorg en behandeling van de Molukse ouderen stelt Interzorg zorgteams samen van medewerkers die kennis hebben van de Molukse cultuur en geschiedenis. Interzorg biedt medewerkers hier een training voor aan die wordt verzorgd door het Molukse kennisnetwerk Djalan Pienter. Het sluit aan bij het idee dat elkaar leren kennen een voorwaarde is om goede zorg te kunnen verlenen.

Vertrouwd thuisgevoel

Vanuit de werkgroepen is nagedacht over de inrichting van de woongemeenschap. De gemeenschappelijke ruimte wordt aangekleed naar Molukse begrippen met herkenbare kleuren en accessoires. De keuken wordt zo ontworpen dat het voor cliënten en hun familie mogelijk is samen verse Molukse maaltijden klaar te maken: een belangrijk gegeven binnen de Molukse traditie.