Interzorg en Drenthe College starten opleiding voor zij-instromers › Interzorg

Interzorg en Drenthe College starten opleiding voor zij-instromers

maandag 26 november 2018

Interzorg gaat volgend jaar werk bieden aan ongeveer 75 zij-instromers. In samenwerking met het Drenthe College start Interzorg een speciale opleiding voor mensen die werkzaam zijn in een andere sector en de overstap naar de zorg willen maken. Het gaat om de functie Helpende en de eerste 25 zij-instromers zullen in februari starten bij de locaties De Wijde Blik en De Slingeborgh, beiden in Assen.

Theorie en praktijk

Vervolgens gaan datzelfde jaar nog eens twee groepen ‘Helpende in opleiding’, als zij-instromer, aan de slag. Interzorg gaat hiervoor breed werven. Zowel mensen zonder diploma als met een niveau 1 of hoger, of met een opleiding vanuit een andere sector, komen in aanmerking. Zij krijgen een contract van minimaal 24 uur, waarvan ze 8 uur per week praktijktraining en theoretisch onderwijs volgen. Het opleidingstraject duurt ongeveer een jaar. De eerste groep van 25 zij-instromers start per 1 februari 2019, gevolgd door groepen in april en in september. Interzorg verwacht veel animo voor deze functie.

Extra medewerkers hard nodig

Het afgelopen jaar zijn er extra middelen vrijgekomen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Goede, liefdevolle zorg in de verpleeghuizen vormt het uitgangspunt. Interzorg heeft ervoor gekozen deze gelden ook aan te wenden voor het aanstellen van extra medewerkers in en rondom de huiskamers en afdelingen. Dit zijn mensen met als hoofdtaak aanwezig zijn en liefdevolle aandacht geven, en die samen met het team activiteiten organiseren voor de cliënten. Daarnaast voeren zij werkzaamheden uit in de zorgverlening.

Informatiebijeenkomsten

Mensen die belangstelling hebben, kunnen terecht op de speciale informatiebijeenkomsten op dinsdag 4 en donderdag 6 december 2018. Meer informatie, en om je aan te melden, is te vinden op www.interzorg.nl/jouwhartkloptbijinterzorg