Interzorg INNBalanZ behaalt kwaliteitskeurmerk PlusPraktijk › Interzorg

Interzorg INNBalanZ behaalt kwaliteitskeurmerk PlusPraktijk

maandag 19 oktober 2015

Begin oktober 2015 heeft INNBalanZ het hoogste kwaliteitskeurmerk PlusPraktijk behaald. PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging, maar nog een stapje verder gaan. Het keurmerk staat onder andere voor deskundige fysiotherapeuten, hoge klanttevredenheid, goede bereikbaarheid, ruime openingstijden en goede samenwerking met andere zorgverleners. Het keurmerk geldt voor verzekerden van Achmea en Menzis en wordt slechts door 10% van alle praktijken in Nederland behaald. Een topprestatie dus, waar Interzorg trots op is.

Geriatriefysiotherapeut en coördinator INNBalanZ Margreeth van der Beek: “Met dit keurmerk onderscheiden we ons op het terrein van kwaliteit van behandeling, deskundigheid, hygiëne, veiligheid en klanttevredenheid. Het behalen van het keurmerk is een stimulans voor ons om door te gaan met waar we goed in zijn: het bieden van gespecialiseerde fysiotherapeutische begeleiding aan ouderen. In deze tijd waarin ouderen steeds langer thuis blijven wonen, is het van groot belang dat zij deze begeleiding kunnen krijgen.”


Over INNBalanZ

INNBalanZ is een behandelteam dat zich inspant voor mensen die zich beperkt voelen in hun dagelijkse doen en laten omdat ze ouder worden. Een team van fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, een diëtiste en een specialist ouderengeneeskunde ondersteunt hen zodat zij zolang mogelijk zelfstandig en prettig kunnen blijven functioneren. En dat is ook meteen de kracht van INNBalanZ: de expertise van verschillende specialisten is gebundeld binnen één praktijk, zodat zij nauw met elkaar kunnen samenwerken. Cliënten kunnen terecht bij een van de praktijkruimten van INNBalanZ, maar het is ook mogelijk om thuis behandeld te worden. Meer informatie is te vinden op www.interzorg.nl/innbalanz