Interzorg Kornoeljehof beloond met keurmerk Veiligvoedsel.nl › Interzorg

Interzorg Kornoeljehof beloond met keurmerk Veiligvoedsel.nl

dinsdag 8 januari 2013

Kornoeljehof benadert de landelijke hoogste score van De Wijde Blik met 9,44!

Verklaring Keurmerk Veiligvoedsel.nl


Hierbij verklaart Stichting Veiligvoedsel.nl dat Front- en backoffice van Interzorg Noord Nederland, Kornoeljehof de verrichte audit met goed gevolg heeft doorlopen. De audit is verricht op basis van de richtlijnen van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl. Met dit positieve eindresultaat toont Front- en backoffice van Interzorg Noord Nederland, Kornoeljehof tevens aan dat zij voldoet aan de normen,
richtlijnen en regels zoals vermeld in de Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie 2008.
Front- en backoffice van Interzorg Noord Nederland, Kornoeljehof voldoet hiermee aan de eisen van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl. Zij is gerechtigd om bij gelijkblijvende prestatie en voortdurende eigen controle als ook externe controle door Stichting Veiligvoedsel.nl het Keurmerk
Veiligvoedsel.nl te voeren.
Front- en backoffice van Interzorg Noord Nederland, Kornoeljehof scoort een 9.44 als eindcijfer voor het Keurmerk Veiligvoedsel.nl. Hiermee is het Keurmerk Veiligvoedsel.nl behaald/ behouden. Hiervoor moet als eindcijfer een 7.5 of hoger zonder blokkadepunten worden behaald.
Overzicht behaald eindcijfer
Audit uitgevoerd op: 07 januari 2013
Front- en backoffice 9.44
Met deze verklaring geeft Stichting Veiligvoedsel.nl de officiële goedkeuring voor het behalen dan wel behouden van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl voor Front- en backoffice van Interzorg Noord Nederland, Kornoeljehof.
 

Namens Stichting Veiligvoedsel.nl


G.J.A.J. Hemmers
Directeur Stichting Veiligvoedsel.nl
07 januari 2013