Interzorg onder verscherpt toezicht Inspectie Gezondheidszorg › Interzorg

Interzorg onder verscherpt toezicht Inspectie Gezondheidszorg

maandag 9 september 2013

Ondanks de kwaliteitsslag die Interzorg heeft ingezet, heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vastgesteld dat de hygiëne en infectiepreventie bij Interzorg nog niet op het gewenste niveau liggen. Om de hygiëne en infectiepreventie goed te borgen in de hele organisatie, heeft de IGZ daarom besloten Interzorg voor zes maanden onder verscherpt toezicht te plaatsen. Interzorg gaat alles op alles zetten om ook op het gebied van hygiëne en infectiepreventie het gewenste kwaliteitsniveau te behalen.

Hogere kwaliteitseisen ouderenzorg

Interzorg richt zich in toenemende mate op zwaardere zorg en behandeling. Deze cliënten zijn kwetsbaar voor infecties. Een goede hygiëne en infectiepreventie (het voorkomen van infecties) zijn daarom van groot belang.
Ook vragen onze cliënten, terecht, steeds meer om keuzevrijheid en kwaliteit. Dit alles stelt hogere eisen aan de zorg die we met elkaar leveren. De inspectie kijkt daarbij kritisch over onze schouders en die van andere zorgaanbieders mee.

Kwaliteitsslag Interzorg

Op al onze locaties is en wordt volop geïnvesteerd in mensen en middelen om extra te werken aan hygiëne en infectiepreventie. De inspectie ziet ook dat we er hard aan werken, maar constateerde onlangs bij een bezoek aan één van onze zorgcentra dat de verbeteringen die wij de afgelopen maanden hebben doorgevoerd op het gebied van hygiëne en infectiepreventie niet snel genoeg gaan. Wij delen de conclusie van de inspectie dat we een aanvullende kwaliteitsslag moeten maken op het gebied van hygiëne en infectiepreventie, te denken valt daarbij aan het dragen van hand- en polssieraden en aan een uniform beleid rondom dienstkleding.

We zien vooruitgang. Die positieve lijn willen we vasthouden en stevig doortrekken.
De basis voor optimale hygiëne en infectiepreventie is gelegd. We realiseren ons welke verantwoordelijkheid wij dragen. Nu is het zaak om structureel en concreet de afspraken op het gebied van hygiëne en infectiepreventie na te leven en elkaar aan te spreken als dat niet gebeurt. Op dat resultaat moeten de cliënten van Interzorg kunnen rekenen.

Externe deskundigheid

We laten ons de komende maanden bijstaan door Tensen & Nolte, een toonaangevend adviesbureau op het gebied van hygiëne en infectiepreventie, dat al een groot aantal collega zorgaanbieders met succes terzijde stond.

Vertrouwen

Wij zijn, net als de inspectie, vol vertrouwen dat wij op korte termijn het gewenste kwaliteitsniveau op het gebied van hygiëne en infectiepreventie behalen.