Interzorg tekent samenwerkingsconvenant met zorgpartijen › Interzorg

Interzorg tekent samenwerkingsconvenant met zorgpartijen

donderdag 11 mei 2017

Op 10 mei ondertekenden Interzorg, Zorggroep Drenthe, Accolade Zorg, de huisartsen uit Assen en omgeving, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Icare op feestelijke wijze het samenwerkingsconvenant Eerstelijns verblijf. Eerstelijns verblijf is de benaming voor kortdurende zorg in een verpleeghuis of op een locatie die gespecialiseerd is in herstelzorg. Dit is bedoeld voor mensen die om zorggerelateerde redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld omdat de benodigde zorg thuis niet mogelijk is, of vanwege herstel na een ziekenhuisopname.

Sinds vorig jaar november hebben de samenwerkingspartners aan het convenant gewerkt, met als doel de realisatie van een eenduidige, gezamenlijke werkwijze. ‘We hebben goede onderlinge afspraken gemaakt, die ervoor zorgen dat mensen de juiste zorg op de juiste plek krijgen’, aldus de betrokken bestuurders en huisartsen. ‘Ons gezamenlijk streven is voorspoedige terugkeer van patiënten naar hun oorspronkelijke woonsituatie. Het goede aan de samenwerking is, dat we allemaal op dezelfde manier met patiënten afstemmen welke zorg nodig is en welke route wordt gevolgd. Op die manier weten alle betrokkenen precies waar ze aan toe zijn en kan de zorg eenvoudig van de ene naar de andere partij worden overgedragen als dat nodig is.’ Door de versteviging van de samenwerking via dit convenant neemt ook de kennis over elkaars service- en zorgverlening toe. Dat draagt bij aan het benutten van elkaars expertise en mogelijkheden. Drentenaren uit Assen en omgeving plukken daar de vruchten van.