Nu ook tijdelijke zorg in Interzorg Anholt onder regie van de huisarts › Interzorg

Nu ook tijdelijke zorg in Interzorg Anholt onder regie van de huisarts

donderdag 1 september 2016

Vanaf september 2016 beschikt Interzorg Anholt over twaalf kamers voor mensen die tijdelijk extra medische zorg en toezicht nodig hebben als dat thuis niet mogelijk is. De huisarts blijft in deze situatie het aanspeekpunt, maar Interzorg biedt de dagelijkse zorg en toezicht. In overleg met de huisarts kunnen mensen een beroep doen op de specialisten van Interzorg, zoals bijvoorbeeld de specialist ouderengeneeskunde en de fysiotherapeut. De zorg en behandeling is gericht op herstel en terugkeer naar huis, zodat mensen zo snel mogelijk hun eigen leven weer kunnen voortzetten.

Vanaf januari 2017 valt dit zogenaamde ‘kortdurend eerstelijnsverblijf’ onder de zorgverzekeringswet. Interzorg is de eerste zorgorganisatie in Assen en omgeving die dit nu al aanbiedt. Manager Anholt Bert Vos: "Dat doen we omdat we van huisartsen horen dat er mensen zijn die daaraan behoefte hebben. Voorheen vielen deze mensen tussen wal en schip: te ziek om zelfstandig thuis te herstellen, niet ziek genoeg voor een zorgindicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Anholt is heel geschikt om mensen met zo’n tijdelijke zorgvraag te ondersteunen. Anholt is afgestemd op mensen die willen revalideren en beschikt over een therapeutisch klimaat waarin alles gericht is op herstel."

Tijdelijk extra zorg nodig

Het tijdelijke verblijf in Anholt is bedoeld voor mensen die tijdelijk achteruit zijn gegaan in hun gezondheidstoestand of een bijkomende acute aandoening hebben gekregen en voor een korte periode extra zorg nodig hebben. Ook mensen die in het ziekenhuis uitbehandeld zijn, maar nog onvoldoende hersteld zijn om zelfstandig te wonen kunnen hiervoor in aanmerking komen. De huisarts bepaalt of iemand in aanmerking komt en blijft ook eindverantwoordelijk voor de zorg. Doordat deze mensen nu bij Interzorg terecht kunnen voor dagelijkse zorg, kunnen zij onder behandeling blijven van hun eigen huisarts. Bovendien krijgen ze de ruimte om in een rustige zorgomgeving te herstellen.