Oefening bedrijfshulpverlening Interzorg in Peize succesvol verlopen › Interzorg

Oefening bedrijfshulpverlening Interzorg in Peize succesvol verlopen

dinsdag 21 maart 2017

Op maandagavond 20 maart heeft er een grote bedrijfshulpverleningsoefening plaatsgevonden in Interzorg De Hoprank in Peize. In samenwerking met de brandweer in Peize, politie en meldkamer, de veiligheidsregio Drenthe en de plaatselijke pers, oefenden medewerkers van Interzorg hoe te handelen bij een brand. Interzorg kijkt terug op een geslaagde oefening.

Elly van der Woude, facilitair manager van Interzorg: "De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuw handboek bedrijfshulpverlening. Er zijn nieuwe communicatiemiddelen onderzocht en getest. Dat moesten we natuurlijk ook oefenen. Want voor ons is het belangrijk dat cliënten veilig en vertrouwd kunnen wonen. We zijn tevreden over de oefening en de goede onderlinge samenwerking. Alles is verlopen zonder dat het normale zorgproces is verstoord." De verbeterpunten uit de evaluatie worden meegenomen in de vervolgstappen. Ook op alle andere locaties blijft Interzorg de komende tijd oefenen met verschillende crisissituaties.

"Bij deze wil ik tevens van de gelegenheid gebruik maken om de brandweer Peize, politie, meldkamer, TSG, Nerf center, veiligheidsregio Drenthe, alle medewerkers van Interzorg, de vrijwilligers, onze BHV opleidingspartner en alle andere betrokkenen hartelijk danken voor hun inzet! Dankzij allen is het een geslaagde oefening geworden!" aldus Elly van der Woude.

De Oefening

In de kelder van Interzorg De Hoprank werd een brand gesimuleerd. De brand ontstond bij het ketelhuis en de rook verspreidde zich in een mum van tijd via de openstaande deuren naar het bovenliggende trappenhuis. In de oefening werd een aantal competenties geoefend. De alarmering moest adequaat verlopen, de brandhaard zo snel mogelijk worden gevonden, een deel van het pand ontruimd en een (lotus)slachtoffer in veiligheid gebracht en verzorgd. Daarnaast werd ook geoefend met decttelefoons in plaats van de gebruikelijke portofoons. Het voordeel van een decttelefoon is dat hier een groepsgesprek mee kan worden gevoerd en dat dus alle betrokkenen tegelijkertijd op de hoogte zijn. Bovendien is een groepsapp geïntroduceerd als communicatiemiddel om de vrijwilligers uit de buurt op te roepen.