Partners in welzijn, wonen en zorg werken samen voor langer zelfstandig wonen › Interzorg

Partners in welzijn, wonen en zorg werken samen voor langer zelfstandig wonen

maandag 1 december 2014

Inwoners van de gemeente Midden-Drenthe zullen langer zelfstandig gaan wonen. Voor het grootste deel is dit ook de wens van de inwoners. Maar door allerlei maatregelen vanuit de overheid is dit ook noodzakelijk.

De invulling van dit langer zelfstandig wonen moet op lokaal niveau geregeld gaan worden. In de gemeente Midden-Drenthe slaan alle betrokken partijen de handen ineen om één onderling afgestemd voorzieningenniveau te bereiken, met daarbij ruimte voor eigen initiatief vanuit de inwoners zelf. Het gaat hierbij om Zorggroep Drenthe, GGZ Drenthe, Promens Care, Icare, Interzorg, Stichting Huisvesting Ouderen Westerbork, Bezinn, Welzijnswerk Midden-Drenthe, Actium, Woonservice en de Gemeente Midden-Drenthe.

Samenwerkingsovereenkomst

Om deze samenwerking te bekrachtigen hebben de partijen op donderdag 27 november een samenwerkingsovereenkomst getekend. Doel van de samenwerking is om te komen tot een basisstructuur met goed op elkaar aansluitende voorzieningen in elk van de drie gebieden in Midden-Drenthe. Dat zijn de grote kernen Beilen, Smilde en Westerbork met de bijbehorende buitengebieden.

Inwoners centraal

De inwoners van de gemeente staan centraal: wat hebben zij nodig om langer thuis te kunnen blijven wonen en actief te zijn samen met de mensen om hen heen? En hoe kunnen we dat voor de inwoners zo goed mogelijk organiseren?

Projectleider

De gemeente heeft een projectleider aangesteld die inwoners betrekt bij het uitwerken van deze centrale vragen. De partners stellen mankracht beschikbaar om aan de slag te gaan. Daarnaast zal een coach van 'In voor zorg' de partners bijstaan in de samenwerking. In voor zorg is een ondersteunings- en kennisuitwisselingsprogramma van het ministerie van VWS en Vilans, kennis en informatiecentrum voor de zorg.