Project Zilvergrijs maakt pestgedrag bespreekbaar op locaties Interzorg › Interzorg

Project Zilvergrijs maakt pestgedrag bespreekbaar op locaties Interzorg

dinsdag 24 april 2012

Cliënten van zorgcentra De Hullen en De Hoprank van Interzorg en hun mantelzorgers beleefden dinsdag 17 en woensdag 18 april een bijzondere middag. Interzorg deed met twee locaties mee aan de pilot van het project Zilvergrijs over bewustwording van ongewenste omgangsvormen. Met behulp van een aantal korte theaterscènes gebaseerd op waargebeurde verhalen, werd ongewenst sociaal gedrag onder ouderen bespreekbaar gemaakt. Interzorg wil met deelname aan het project het gesprek tussen cliënten onderling hierover faciliteren.

Cliënten van zorgcentra De Hullen en De Hoprank van Interzorg en hun mantelzorgers beleefden dinsdag 17 en woensdag 18 april een bijzondere middag. Interzorg deed met twee locaties mee aan de pilot van het project Zilvergrijs over bewustwording van ongewenste omgangsvormen. Met behulp van een aantal korte theaterscènes gebaseerd op waargebeurde verhalen, werd ongewenst sociaal gedrag onder ouderen bespreekbaar gemaakt. Interzorg wil met deelname aan het project het gesprek tussen cliënten onderling hierover faciliteren.

Locatiemanager van De Hullen Anneke Brandsma: “Pesten komt overal in onze samenleving voor. Ook in een gemeenschap zoals een zorginstelling. Mensen zijn zich niet altijd bewust van hun gedrag en zien daardoor vaak niet wat het voor effect heeft op anderen. Daarom bieden wij onze cliënten de mogelijkheid om sociaal ongewenst gedrag met elkaar te bespreken. Door ons aan te melden voor een pilot van het project Zilvergrijs, hoopten we dat cliënten meer begrip krijgen voor elkaar, zodat zij prettig met elkaar kunnen samenleven. De eerste stap daarvoor is nu gezet. Een vervolgtraject vinden we naar aanleiding van deze bijenkomst zeer zinvol. We gaan samen met de initiatiefnemers van het project Zilvergrijs nadenken hoe we dit verder vorm willen geven.”
 

De theatergroep in actie
De theatergroep in actie

Het programma

Theatergroep De Catalanen speelde op beide locaties van Interzorg drie scènes. Elke scene werd afgesloten met een korte nabespreking door een gespreksleider van Zilvergrijs. Na een broodmaaltijd gingen de cliënten, hun familie en mantelzorgers en de medewerkers uiteen in kleinere groepen om met elkaar na te praten over ongewenst sociaal gedrag.

Zilvergrijs

Het project Zilvergrijs is een initiatief van de Stichting Wek en gaat over ouder worden, geluk, waardering, respect, verdriet en aandacht voor elkaar. Met behulp van theater worden verschillende situaties nagespeeld die in een zorginstelling voor kunnen komen. Dit levert voor het publiek herkenbare en soms confronterende beelden op. Theater is bij uitstek geschikt om moeilijke onderwerpen op een luchtige manier bespreekbaar te maken. Het is een eerste aanzet om ongewenst sociaal gedrag in zorginstellingen onder de aandacht te brengen bij ouderen, hun familie, verzorgenden en vrijwilligers. De voorstelling dient als vertrekpunt en kan leiden tot een dialoog of discussie. Met behulp van de resultaten van die gesprekken ontwikkelt Stichting Wek tools die de bewoners en personeelsleden handvatten bieden om ook zelf met het onderwerp aan de slag te gaan en te blijven. Het project is inmiddels bij een aantal zorginstellingen op proef gestart. Na alle pilots, wordt het project geëvalueerd. Meer informatie over het project ‘Zilvergrijs’ is te vinden op www.stichtingwek.nl.

Over De Hullen en De Hoprank

Interzorg is een zorgorganisatie met negen locaties in Noord- en Midden Drenthe. In De Hullen in Roden en De Hoprank in Peize biedt Interzorg verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen onder één dak. Op deze manier kunnen cliënten zolang mogelijk, ook als de zorgbehoefte verandert, in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Beide locaties staan middenin de Drentse samenleving, de deuren staan altijd open voor iedereen. Net als de cliënten en hun familie, kunnen ook wijkbewoners gebruik maken van de verschillende faciliteiten die op de locatie geboden worden, zoals de sfeervolle restaurants met gratis internetverbinding en de activiteiten in de activiteitenruimte.