Regionale samenwerking tussen zorginstellingen zorgt voor dokters van de toekomst! › Interzorg

Regionale samenwerking tussen zorginstellingen zorgt voor dokters van de toekomst!

maandag 25 juni 2018

In 2018 verrast de Talentklas regio Drenthe en Groningen met een uniek samenwerkingsproject. Het vak van arts verandert. De zorg wordt steeds dichter om de cliënt heen georganiseerd en vraagt nauwere samenwerking tussen huisarts en ouderen specialist. Preventie wordt belangrijker en de zorgverzekeraar speelt een prominentere rol als het gaat om kostenefficiënt werken. Het is dus van belang dat de arts van morgen meer vaardigheden ontwikkelt op het gebied van netwerken, ondernemerschap en advies. Interzorg zal hier, als praktijkpartner, een belangrijke rol in gaan spelen.

Kennismaking

Interzorg biedt de mogelijkheid om het vak van specialist ouderengeneeskunde in al zijn facetten te leren kennen, met daarbij de verbinding naar de eerstelijnszorg. De kennismaking met verschillende functies en zorginstellingen binnen de Talentklas geeft de basisarts een brede start in de medische carrière.

Bijdrage huisartenpraktijken

Een achttal huisartsenpraktijken in de regio Assen en Groningen levert een waardevolle bijdrage door meeloopdagen te faciliteren gedurende het tweejarig traject. De huisarts bepaalt samen met de basisarts en betreffende instelling welke werkzaamheden inzichten opleveren in het voordeel van alle drie én in eerste instantie voor de cliënt. Deze kruisbestuiving is niet alleen op de langere termijn interessant, maar kan nu al richting geven aan de huidige samenwerking.

Gezamelijke inspanning

Interzorg, Zorggroep Meander, De Trans, Cosis, Icare en Zonnehuisgroep Noord spannen zich gezamenlijk in om talentvolle jonge artsen naar de regio te halen. Dit doen zij in samenwerking met arbeidsmarktspecialist BKV. Op deze manier blijft er voldoende capaciteit aanwezig om specialisten op te leiden. Maar nog belangrijker; dat kwetsbare doelgroepen als ouderen verzekerd zijn van de beste zorg! Door artsen die met hart en hoofd kiezen voor het betreffende vakgebied.

Samenwerking op een open manier

In de huidige krappe arbeidsmarkt zijn veel organisaties juist erg gefocust op het behouden van hun zorgprofessionals. Dit samenwerkingsverband kent een verfrissende nieuwe aanpak. De deelnemende instellingen, zo ook Interzorg, zien juist de kracht van samenwerking op een open manier, waarbij zorgpersoneel uitgewisseld wordt. Regionale slagkracht op een innovatieve manier!