Samen werken aan de topzorg voor ouderen › Interzorg

Samen werken aan de topzorg voor ouderen

woensdag 1 april 2015

Topzorg voor onze ouderen,  dat is een vereiste maar ook een uitdaging in de huidige maatschappij. Een uitdaging die mogelijk wordt door krachtige samenwerking. Interzorg Noord Nederland participeert daarom sinds kort in UNO-UMCG, het Universitair Netwerk Ouderenzorg. Zodat de kwaliteit van (complexe) zorg aan ouderen naar een zo hoog mogelijk plan wordt getild.

Wetenschap & ouderenzorgpraktijk dichter bij elkaar
Het UMCG en 14 ouderenorganisaties in Noord-Oost Nederland – waaronder Interzorg – werken samen aan deze topzorg voor ouderen. Door wetenschap en ouderenzorgpraktijk dichter bij elkaar brengen, werken zij aan hun doel: de kwaliteit van (complexe) zorg aan ouderen verbeteren.

Dementie, medicatieveiligheid & innovatie
Specifiek werken de partners van UNO-UMCG samen door:
• Ontwikkelen en uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten, primair op het gebied van de ouderengeneeskunde.
• Delen van wetenschappelijke kennis die er al is of nog ontwikkeld moet worden.
• Verzorgen van onderwijs op dit gebied.
• Bijdragen aan het toepassen van de onderzoeksresultaten in de praktijk.

Dagelijkse praktijk als bron voor onderzoek
De dagelijkse praktijk van de ouderenzorg is de bron van waaruit onderzoek wordt gedaan. Onderzoeksthema’s zijn onder andere: (1) dementie, (2) medicatieveiligheid en (3) zorginnovatie voor kwetsbare ouderen. Interzorg zet in dit netwerk actief haar wetenschappelijk kennis en expertise in, alsmede voorbeelden uit de praktijk om gezamenlijk onderzoek op te kunnen toepassen. Zodat in brede zin de kwaliteit van de ouderenzorg naar een hoger plan kan worden getild.

Meer informatie over het UNO-UMCG vindt u op www.uno.umcg.nl.