Samenwerking huisartsengroep Roden en Interzorg › Interzorg

Samenwerking huisartsengroep Roden en Interzorg

dinsdag 27 maart 2018

Gedurende het afgelopen jaar is er intensief overleg geweest tussen de huisartsengroep Roden en Interzorg. De gesprekken gingen over het aangaan van een goede samenwerking, waarbij de huisartsen hoofdbehandelaar blijven voor cliënten die verblijven binnen een locatie van Interzorg. Het gaat dan om cliënten met een WLZ-indicatie en een zorgprofiel V&V 4 of hoger (LG/ZG/VIS) inclusief behandeling.

Behoud eigen huisarts

De cliënt behoudt zo zijn eigen huisarts en er ontstaat een mooie verbinding tussen de specialistische ouderenzorg en overige collega’s van de zorg en INNBalanZ. Een samenwerking waarbij de volgende vragen en uitgangspunten aan de orde kwamen: ‘Wat is er nodig om de zorg voor de cliënt zo optimaal mogelijk te organiseren? Hoe kunnen we er samen zorg voor dragen dat de cliënt die zorg krijgt die hij/zij nodig heeft? En hoe kunnen we elkaar daarbij helpen?’

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Op maandag 5 maart jl. tekenden daarom de huisartsen van de huisartsengroep Roden en Astrid-Odile de Visser, Raad van Bestuur Interzorg, de samenwerkingsovereenkomst. Zowel Astrid-Odile de Visser als huisarts Meike Bruinsma, kijken terug op een intensief en constructief jaar met goede gesprekken en spraken ze hun waardering uit over het proces dat doorlopen is. In het proces was het van belang dat ook in de avond-, nacht- en weekendzorg de waarneming van de huisartsen goed is geborgd. Hiertoe is separaat een contract opgesteld met de Dokters Dienst Groningen. Unaniem zijn ze het erover eens dat het aangaan van deze samenwerking een mooie stap vooruit is en dat duidelijk is dat de cliënt centraal staat!