Meer geld voor ontwikkeling ouderenzorg › Interzorg

Meer geld voor ontwikkeling ouderenzorg

maandag 18 juni 2018

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten om de zes Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (waaronder Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG, kort UNO-UMCG) structurele financiering te verlenen. UNO-UMCG doet onderzoek naar verschillende praktische zorgvragen. Voorbeelden zijn hoe we kunnen achterhalen of mensen met dementie pijn hebben of hoe een delier bij ouderen is te herkennen en voorkomen. Ook Interzorg is als zorgorganisatie betrokken bij deze onderzoeken. Op die manier dragen we bij aan stappen richting zo goed mogelijke zorg en een zo prettig mogelijke manier van ouder worden. De structurele financiële bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt dit soort praktische zorgvragen nog beter.

"In al ons onderzoek streven we ernaar om de resultaten om te zetten in praktisch toepasbare kennis of hulpmiddelen voor zorgverleners, die leiden tot concrete verbeteringen", aldus prof. dr. Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderengeneeskunde & Dementie op UMCG-afdeling Huisartsengeneeskunde & Ouderengeneeskunde en voorzitter van het UNO-UMCG. Het UNO-UMCG is een samenwerkingsverband van het Universitair Medisch Centrum Groningen en zestien verpleeghuizen in het noorden en oosten van het land. Het persbericht van het UNO-UMCG omtrent dit onderwerp vindt je hier.

 

De bekendmaking van de structurele bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vind je hier hier.