Tangarine trapt Week van Zorg en Welzijn met succes af! › Interzorg

Tangarine trapt Week van Zorg en Welzijn met succes af!

maandag 16 maart 2015

Vanmorgen, maandag 16 maart 2015, vond overal in het land de aftrap van De Week van Zorg en Welzijn plaats. In onze regio heeft Tangarine, samen met groep 8 leerlingen van OBS Bonnen uit Gieten, de kick-off verzorgd in Interzorg Hendrik Kok in Rolde.

Interactief programma
Nadat de kinderen door busjes van het Rode Kruis waren opgehaald van school, kwamen zij rond 9.00 uur aan bij Interzorg Hendrik Kok in Rolde. Een zorgcentrum voor ouderen met een visuele beperking. Hier werden ze hartelijk ontvangen en kregen een uitgebreid en interactief programma voorgeschoteld. Harry Loorbach heette allen hartelijk welkom en gaf al snel het woord aan Jannie Enting. Zij vertelde de aanwezige kinderen op een leuke en informele wijze iets over de zorg in het algemeen en de expertise binnen Hendrik Kok in het bijzonder.

Koffiemoment
Hierna was het tijd om de cliënten op te halen voor het dagelijkse koffiemoment. Samen met de verzorgers ging een deel van de kinderen op stap om de mensen van hun kamer te halen. De andere groep kinderen hielp mee met het inschenken van de koffie en het uitdelen van de speciale ‘Week van Zorg en Welzijn’ gebakjes.

Daverend applaus
Nadat iedereen in de Plaza was voorzien van een kopje koffie met gebak, sprak wethouder Harry Dijkstra van de gemeente Aa en Hunze alle aanwezigen nog even kort toe. Hierna werd het interactieve programma afgerond met een muzikaal intermezzo van Tangarine. De zingende tweeling, die met name na hun televisieoptreden in ‘De Wereld Draait Door’, nationale bekendheid hebben vergaard. Na dit enthousiaste optreden ontving Tangarine een daverend applaus en nadat ze een presentje hadden ontvangen, gingen de leerlingen weer terug naar school.