Zorg voor jonge mensen met dementie verder ontwikkeld › Interzorg

Zorg voor jonge mensen met dementie verder ontwikkeld

dinsdag 14 april 2015

In Nederland lijden naar schatting 15.000 mensen al ver voor hun vijfenzestigste aan een vorm van dementie. De zorg en zorgvoorzieningen voor deze mensen verschillen wezenlijk van die van ouderen met dementie. Het landelijke Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd zet zich expliciet in voor zorgontwikkeling voor deze mensen. Het centrum organiseert daarom op 17 april het landelijke congres ‘Jonge mensen met dementie: In beweging’. Ook Interzorg Nieuw Graswijk uit Assen levert met haar expertise een actieve bijdrage aan dit programma.

Tijdens het congres nemen ruim 250 zorgprofessionals uit het hele land én Vlaanderen kennis van de nieuwste ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten op het gebied van zorg voor jonge mensen met dementie. Hierbij presenteert het kenniscentrum de ‘Verbijzondering van de Zorgstandaard voor jonge mensen met dementie’. Dit is een verdere aanvulling op de eerder landelijk vastgestelde ‘zorgstandaard’ die vooral is gericht op zorg voor ouderen met dementie. Deze verbijzondering is de opmaat voor een verdere regionale vertaling naar een zorgprogramma voor deze doelgroep. Hierbij is het de bedoeling dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde eigen omgeving kunnen blijven wonen, op een manier die voor zowel de patiënt als diens partner én vaak nog thuiswonende kinderen hanteerbaar is.

Specialist in de regio: Interzorg Nieuw Graswijk

Interzorg Nieuw Graswijk uit Assen biedt zorg en behandeling aan jonge mensen met dementie en aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het behandel-, woon-, zorg- en leefklimaat is hier expliciet afgestemd op de relatief jonge cliënt. Alles is erop ingesteld dat men zo normaal en zelfstandig mogelijk kan leven. In het onlangs geopende nieuwe complex heeft iedere cliënt een eigen appartement, dat geheel naar eigen smaak kan worden ingericht. Hierbij wordt uiteraard goed rekening gehouden met de veiligheid in combinatie met maximale bewegingsvrijheid. De cliënten komen vooral uit de drie noordelijke provincies. Er wonen cliënten voor de langere duur, maar ook voor kortdurende opname, observatie, crisis- en spoedopname is er een afdeling. Hiernaast biedt Interzorg Nieuw Graswijk dagbehandeling aan thuiswonende jonge mensen met dementie en niet-aangeboren hersenletsel.

Complex

Tijdens het congres delen de Nederlandse en Vlaamse experts hun ervaringen in het verbeteren van de kwaliteit van zorg en behandeling voor deze groep. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: de nieuwste resultaten uit nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeken, wat is het belang van een multidisciplinaire aanpak bij complex probleemgedrag, hoe werkt het sociotherapeutisch leefmilieu, de zorgbehoeften van jonge mensen met dementie en hun gezinsleden, juridische zaken en arbeidsproblematiek, wat betekent de transitie van AWBZ naar WMO voor deze groep en het SPANkrachtpakket: zinvolle activiteiten.

Première

Tijdens het congres gaat de film Mijn kind heeft dementie in première. Een dubbelportret van twee jonge mannen die zelfs vóór hun dertigste dementie kregen. Roy (nu 29) heeft frontotemporale dementie en Roan (nu 32) de ziekte van Alzheimer. Wat betekent dit voor henzelf en voor de mensen om hen heen? En hoe gaat de hulpverlening in Nederland hier mee om? Deze film is op deze dag via het kenniscentrum op DVD te koop.

Kenniscentrum

Het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd stelt zich tot doel om de zorg voor jonge mensen met dementie te verbeteren, o.a. door:

  • het ontwikkelen, verzamelen en delen van expertise;
  • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;
  • het vertalen van de onderzoeksresultaten naar toepassingen in de praktijk;
  • het bieden van voorlichting en scholing.

 

Meer informatie: www.kenniscentrumdementieopjongeleeftijd.nl