Cliëntenraden - Interzorg Noord-Nederland

Cliëntenraden

De belangen van alle mensen aan wie wij zorg verlenen, worden behartigd door de Cliëntenraden. In deze raden zitten cliënten, familieleden of mensen die zich op een andere manier betrokken voelen.

Belangen behartigd

Binnen Interzorg wordt veel waarde gehecht aan de mening van deze Cliëntenraden. Het management vraagt hen dan ook advies en informeert over voorgenomen beleid, waar het gaat om bijvoorbeeld cliënttevredenheid, kwaliteitsbeleid, financieel of facilitair beleid, verbouwingen en nieuwbouw. Uiteraard kan een Cliëntenraad ook ongevraagd advies geven. De Centrale Cliëntenraad overlegt structureel met de Raad van Bestuur, de Cliëntenraden van de locaties zitten regelmatig om tafel met het locatiemanagement. 

Centraal & per locatie

Elke locatie beschikt over een eigen Cliëntenraad. Al deze Cliëntenraden zijn weer vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad. Op de locatiepagina’s op deze site, ziet u wie in de Cliëntenraden van de verschillende locaties zitting hebben en hoe u hen kunt bereiken.