Dicht bij je zelf - De persoonlijk zorg van Interzorg

Dicht bij jezelf

We zijn allemaal mensen met een verhaal. Een verhaal dat met de dag groeit en een leven rijk en waardevol maakt. Daar oog voor te hebben, is een belangrijke basis voor de manier waarop wij denken en doen. Voor de manier waarop wij met u samenwerken. 
 

Wie wij zijn en wat wij doen, begint bij u

U werd geboren, groeide op, ging naar school. U vocht voor zelfstandigheid. U maakte uw eigen keuzes: voor een studie, een baan, een gezin. U zag plekken van de wereld. U was gezond. Of niet. U kende momenten van intens geluk, maar ook van tegenslag en verdriet. U probeerde in harmonie te leven met uzelf, uw partner, uw kinderen, buren, vrienden, familie, collega’s, de overheid. Vaak op uw manier, soms op een gezamenlijke of die van een ander. Hoe uw leven ook liep, u bent uniek. Met uw eigen verleden en eigen kijk op de toekomst. Met uw verhaal, uw rugzak vol aan kennis en ervaring, bewandelde u uw pad. En toen, opeens of geleidelijk, dreigde u alles te verliezen waar u zo hard voor gevochten heeft: uw zelfstandigheid.

Dat is niet hoe wij het voor ogen hebben. Een mens houdt niet op zichzelf te zijn, zodra hij of zij ‘cliënt’ wordt. Wij zien zorg niet alleen als ‘zorgen voor’ maar vooral als ‘samen leven’. Wij willen een bijdrage leveren aan uw zelfrespect en de kwaliteit van uw leven. Zodat u dichtbij uzelf blijft, uw eigen leven zo veel als mogelijk voortzet. Want er is ontzettend veel mogelijk.

Uw eigen leven voortzetten

Interzorg ondersteunt mensen hun eigen leven voort te zetten. Dat doen wij met behulp van dagelijkse tot specialistische zorg, in Noord- en Midden-Drenthe. Om dat te kunnen doen, gaan wij in gesprek met elkaar: u, uw naaste(n) en wij. We leren elkaar kennen, als mens, we spreken verwachtingen uit, zoeken naar mogelijkheden, we willen weten of we het goed doen. En als we duidelijke afspraken hebben gemaakt, zorgen we dat u en uw naaste(n) zich veilig en vertrouwd voelen, u thuis bent in uw eigen huis, we professionele en vernieuwende zorg bieden en van elke maaltijd een genietmoment maken. Spontaan dagelijks, maar zeker elke maand vragen we aan u: waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Heb we gedaan wat we hebben afgesproken, heeft dat het gewenste effect en hoe kunnen wij het beter doen?