Klachten - Interzorg

Klachten - Interzorg

Klachten

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorg en dienstverlening. Dan zijn er verschillende wegen die u kunt bewandelen.

Verschillende wegen

Als u klachten of opmerkingen hebt, kunt u die het beste bespreken met de medewerker die het aangaat. Levert dit niet het gewenste resultaat op dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris of, wanneer u hier de voorkeur aan geeft, de onafhankelijke klachtencommissie.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kan u helpen de juiste weg te vinden voor de behandeling van uw klacht. Deze functionaris kan bemiddelen tussen u en de persoon die volgens u verantwoordelijk is voor de klacht. De klachtenfunctionaris voert dan een of meer gesprekken met u en de betrokken persoon. Als u dat wilt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek. Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met uw informatie, de klachtenfunctionaris heeft een plicht tot geheimhouding.

Klachtenfunctionaris Alice Hesp kunt u bereiken via:

Ook kunt u haar direct een bericht sturen via onderstaand formulier.

Klachtencommissie

Wanneer u er op de hiervoor genoemde wijze niet uit komt, kunt u uw klacht neerleggen bij de klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit vier leden en is onafhankelijk, dat wil zeggen dat geen van de leden een functie vervullen binnen Interzorg. Zij behandelen uw klacht op onbevooroordeelde en deskundige wijze.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. Daarin beschrijft u uw klacht en wie daar eventueel bij betrokken is/zijn. Zet ook uw naam, adres, de datum en uw handtekening in de brief of mail. De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het opstellen ervan. Uiteraard ontvangt u een schriftelijke bevestiging zodra uw brief of mail is aangekomen.

De klachtencommissie onderzoekt ingediende klachten en kan deze gegrond of ongegrond verklaren. Dit geldt ook voor klachten van cliënten uit locaties met een Bopz-toelating. Vaak geeft zij ook adviezen aan de Raad van Bestuur om de gang van zaken binnen onze organisatie te verbeteren. U wordt vanzelfsprekend op de hoogte gesteld van het advies en wat ermee gedaan wordt.

De klachtencommissie kunt u bereiken via:

Contact met de klachtenfunctionaris