Wachttijden Interzorg › Interzorg

Wachttijden Interzorg

Kunt u direct de zorg krijgen van Interzorg die u wilt? En hoe kunnen wij samen met u kijken welke zorg(plek) het beste past bij uw wensen? U leest het hier.

Actuele wachttijden

Momenteel gelden er Interzorg-breed geen wachttijden. U kunt, indien urgent en gewenst, per direct de zorg ontvangen die u nodig heeft. Met u wordt er gekeken binnen welke locatie u deze zorg kunt ontvangen. Hierbij is het wel mogelijk dat deze locatie niet uw eerste keuze betreft, in dat geval zal met u besproken worden wat de mogelijkheden zijn op langere termijn. De actuele wachttijden leest u in dit document.

Urgentie

Als de situatie thuis urgent wordt, geeft de casemanager van het Klantencentrum aan het zorgkantoor door dat een opname noodzakelijk is. U kunt ook altijd zelf contact opnemen met het zorgkantoor om de veranderende thuissituatie door te geven. De mogelijkheid bestaat dat u dan tijdelijk opgenomen wordt in een andere zorginstelling totdat er een appartement leeg komt in de locatie van uw voorkeur. Gedurende de periode dat u op een wachtlijst staat, neemt de casemanager regelmatig contact met u op om op de hoogte te blijven van uw situatie thuis. Mocht andere zorg nodig zijn, dan wordt samen met u naar andere oplossingen gezocht.

De casemanagers van het Klantencentrum hebben een totaaloverzicht van alle mensen die wachten op de locatie van voorkeur. Binnen de wachtlijst staat aangegeven hoe urgent een bepaalde thuissituatie is. Met degene die het meest urgent is wordt als eerste contact opgenomen als er een plaats vrij komt. Tijdens het gesprek worden concrete afspraken gemaakt waar, hoe en wanneer u bij Interzorg komt wonen.